Heemkundige Kring Walcheren Heemkundige Kring Walcheren Heemkundige Kring Walcheren
Heemkundige Kring Walcheren Je komt 'een berg' te weten
Heemkundige Kring Walcheren Om door een 'ringetje' te halen
Heemkundige Kring Walcheren 'steengoede' artikelen over 't Walcherse heem

woensdag 29 maart, 20:00

Lezing: Walcheren in de IJzertijd en het offer van Grijpskerke-Kievitshoekweg

In 1988 werd een eerste overzicht gepubliceerd van vondsten en vindplaatsen uit de IJzertijd in Zeeland. Daarbij viel een hoge concentratie van vindplaatsen op Walcheren in het oog. Van die vindplaatsen waren echter maar weinig sporen bekend. Een kwarteeuw later heeft de bodem van Walcheren veel meer informatie prijsgegeven, onder andere in de opgravingen van de N57 bij Serooskerke in 2007 en 2008. Daarbij kwamen sporen van boerderijen, erven en een bijgebouw aan het licht, die inzage geven in de bewoning en middelen van bestaan rond 400 v.Chr.

Meer en belangrijker gegevens kwamen in 2003 bij de aanleg van een natuurvriendelijke oever aan de Kievitshoekweg te Grijpskerke tevoorschijn. De vondst van aardewerkscherven leidde tot een opgraving tussen Grijpskerke, Oostkapelle en Serooskerke door de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland. Het ging om een grote kuil vol met aardewerk, waaronder hele potten, andere voorwerpen van gebakken klei, dierlijk en menselijk bot, natuursteen, metaal, verbrand graan en hout. Door de hoeveelheid vondsten – alleen al het aardewerk had een totaalgewicht van 661 kilo! – heeft de bestudering van dit bijzondere complex lange tijd in beslag genomen. De studie is nu afgerond en de laatste hand wordt gelegd aan het dikke onderzoeksrapport, waaraan Nederlandse en Vlaamse archeologen een bijdrage leveren. De studie wijst uit dat het gaat om een offerkuil uit het begin van de Late IJzertijd, rond 185 v.Chr. Met behulp van de verzamelde gegevens is het nu mogelijk een veel beter en gedetailleerder beeld te geven van de lokale gemeenschap op Walcheren in de IJzertijd. Dat beeld wordt ons geschetst door provinciaal archeoloog Robert van Dierendonck.

 

‚óŹ Woensdag 29 maart 2017, aula ZB, Kousteensedijk te Middelburg, aanvang 20.00 uur (zaal open 19.45 uur)

 

Toegangsprijs

gratis

Terug