Op website In tijdschriften De Wete
Heemkundige Kring Walcheren Heemkundige Kring Walcheren Heemkundige Kring Walcheren
Heemkundige Kring Walcheren Je komt 'een berg' te weten
Heemkundige Kring Walcheren 'Steengoede' artikelen over 't Walcherse heem
Heemkundige Kring Walcheren Om door een 'ringetje' te halen

woensdag 18 april, 20:00

Jaarvergadering

De jaarvergadering van de Heemkundige Kring Walcheren zal plaatsvinden op woensdag 18 april 2018. 

Tijdens het huishoudelijk gedeelte komen onder meer de volgende zaken aan de orde: jaarverslagen secretaris en penningmeester, verslag kascommissie, begroting, beleid bestuur en (her)verkiezing bestuursleden.

 

In De Wete van april 2018 treft u een uitgebreide agenda aan.
Het programma na de pauze zal eveneens in deze april-Wete en op onze website worden gepubliceerd.

 

# Woensdag 18 april 2018, aula ZB, Kousteensedijk te Middelburg, aanvang 20.00 uur (zaal open 19.45 uur).

 

Toegangsprijs

Gratis

Terug