Op website In tijdschriften De Wete
Heemkundige Kring Walcheren Heemkundige Kring Walcheren Heemkundige Kring Walcheren
Heemkundige Kring Walcheren Om door een 'ringetje' te halen
Heemkundige Kring Walcheren Je komt 'een berg' te weten
Heemkundige Kring Walcheren 'Steengoede' artikelen over 't Walcherse heem

Walcherse verhalen


woensdag 21 november, 20:00

Onderwijs op Walcheren, 1578-1801

Na de overgang van Middelburg en het doorvoeren van de Reformatie in de steden en op het platteland van Walcheren kreeg het onderwijs grote aandacht. De Gereformeerde Kerk en de overheden werkten nauw samen om een dekkend net van scholen te bereiken. Op Walcheren werden bijna alle onderwijssoorten gevonden: Nederduitse scholen, Franse scholen en Latijnse scholen. Middelburg kende bovendien zijn Illustre School waar onderwijs werd gegeven op universitair niveau. Ook had de stad een schoolmeestersgilde, hetgeen eveneens uniek was in Zeeland. Al die onderwijsgevenden in de steden en dorpen hebben zich ingespannen om de Walchenaren te leren lezen, schrijven, rekenen en andere vaardigheden bij te brengen. Het resultaat mocht er zijn: rond 1800 kende Walcheren het hoogste alfabetiseringsniveau van Zeeland.

Spreker op deze avond is Huib Uil, tot voor kort gemeentearchivaris van Schouwen-Duiveland. Nu is hij als stadshistoricus verbonden aan het Gemeentearchief Schouwen-Duiveland in Zierikzee. Hij promoveerde eind 2015 op het proefschrift Scholen syn de planthoven van de gemeente. Het onderwijs in Zeeland en Staats-Vlaanderen, 1578-1801.

Terug