Op website In tijdschriften De Wete
Heemkundige Kring Walcheren Heemkundige Kring Walcheren Heemkundige Kring Walcheren
Heemkundige Kring Walcheren Je komt 'een berg' te weten
Heemkundige Kring Walcheren 'Steengoede' artikelen over 't Walcherse heem
Heemkundige Kring Walcheren Om door een 'ringetje' te halen

Walcherse verhalen

woensdag 20 maart, 20:00

De Koude Oorlog en drie vergeten afkortingen

De Koude Oorlog was een oorlog die er nooit kwam maar eigenlijk wel gevoerd werd en daarom omhuld was met een waas van geheimzinnigheid. Soms verrezen er ergens ineens raadselachtige bouwwerken, soms zag men vreemdsoortige voertuigen rondrijden en er waren mensen die werden ‘uitgenodigd’ om toe te treden tot de BB, de Bescherming Bevolking. Echte openheid over wat er precies gebeurde, was er niet. Wel was er voortdurend de dreiging van ‘de Russen’ die een atoombom zouden kunnen gooien.
Wat deed dit allemaal met de mensen en hoe reageerden zij op de ‘oorlogspropaganda’? In een lezing over die Koude Oorlog en drie vergeten afkortingen neemt Dan de Bruijn ons mee in de wereld van de KLD, de MUD en (de ABC van) de BB.
Bij het Korps Luchtwacht Dienst (KLD) was men gespitst op laagvliegende Russische vliegtuigen, bij de Mijnen Uitkijk Dienst (MUD) probeerde men afgeworpen zeemijnen in kaart te brengen, en de Atomaire, Biologische en Chemische meetdienst (ABC) van de Bescherming Bevolking bracht de gevolgen van de ontploffing van een atoombom in beeld.
In de lezing wordt verder ingegaan op de techniek en op bouwwerken op Walcheren die bij u welzeker de reactie zullen uitlokken: “O, dáár was het dus voor!” Ook zal Dan de Bruijn de beleving van de Koude Oorlog bij de burgers voor ons reconstrueren.
Toen in 1985 de BB werd opgeheven, werden de taken en bezittingen van die dienst overgeheveld naar de regionale brandweerkorpsen. Vandaag de dag is het de Waarschuwings- en Verkenningsdienst die waakt over onze veiligheid. Deze dienst is een special opgeleid onderdeel van de brandweer die, in het verlengde van de meetploegen van de ABC-dienst, metingen kan doen bij het (vermoeden van) vrijkomen van gevaarlijke stoffen. Aan het slot van zijn lezing legt Dan de Bruijn de link naar de Veiligheidsregio Zeeland, die met name van belang is bij rampenbestrijding.
Bij de lezing wordt een groot aantal originele voorwerpen en documenten uit de Koude Oorlog getoond.


‚óŹ Woensdag 20 maart 2019, Betje Wolff-auditorium Zeeuwse Bibliotheek (aula), Kousteensedijk te Middelburg, aanvang 20.00 uur (zaal open 19.45 uur). De lezing is voor leden (op vertoon van de ledenpas) gratis. Voor niet-leden wordt een bijdrage van €2,- gevraagd.
Terug