Op website In tijdschriften De Wete
Heemkundige Kring Walcheren Heemkundige Kring Walcheren Heemkundige Kring Walcheren
Heemkundige Kring Walcheren 'Steengoede' artikelen over 't Walcherse heem
Heemkundige Kring Walcheren Om door een 'ringetje' te halen
Heemkundige Kring Walcheren Je komt 'een berg' te weten

Walcherse verhalen

Juryrapport 2017

 Rapport jury HKW-Cultuurfondsprijs 2017

 De jury van de HKW-Cultuurfondsprijs 2017, bestaande uit ir. T. Tuinhof, drs. H.J. Vader en ir. J.W. Bosch, is op 6 april 2017 bijeen gekomen om te beraadslagen over de toekenning van de driejaarlijkse prijs aan één van de acht genomineerden.

 Inleiding

 De jury was blij verrast met het relatief grote aantal nominaties dat was voorgedragen om mee te dingen naar de HKW-Cultuurfondsprijs 2017. De genomineerde projecten waren, hoewel erg verschillend, interessant te noemen en in bijna alle gevallen prijswaardig.

Er was daarom geen enkele twijfel bij de jury of de prijs dit jaar al dan niet uitgereikt zou moeten worden en de jury heeft uit het grote en diverse aanbod van nominaties de conclusie getrokken dat interesse voor Walchers cultuurgoed nog altijd groot is en de prijs van de Heemkundige Kring Walcheren blijkbaar een stimulans is om voldoende nominaties voor te dragen.

 De jurering

De jury heeft de acht nominaties eerst getoetst aan de criteria, die aan de toekenning van de prijs worden gesteld, te weten:

 1.      Niet-professionele inzet

 2.      Het betreft behoud, uitbreiding en of verspreiding van Walchers cultuurgoed

 3.      Activiteit heeft plaats gevonden in de voorafgaande periode

 Hierbij is geconstateerd dat sommige projecten nog niet waren afgerond en soms nog in de initiatiefase verkeren.

 In de finale afweging heeft de jury vooral gekeken naar de importantie van het onderwerp voor Walcheren als geheel en minder naar het belang van een project voor een specifieke lokatie.

 Tot slot ontstond er een interessante discussie over het verschil in kwalitatieve beoordeling van een indrukwekkend historisch standaardwerk tegenover de documentatie van onderwerpen met behulp van modernere en meer dynamische, eigentijdse media.

 Gezien de uniciteit van het verschijnen van een belangrijk historisch standaardwerk op Walcheren heeft de jury uiteindelijk unaniem besloten de HKW-Cultuurfondsprijs 2017 toe te kennen aan Martin van den Broeke voor zijn boek Het Pryeel van Zeeland.

 Het werk is recentelijk gepubliceerd en door Martin van den Broeke als amateur-historicus in zijn eigen tijd geschreven.

Het boek Het Pryeel van Zeeland is een professioneel uitgewerkt boek over de Walcherse buitenplaatsen en is door de jury beoordeeld als een werk van de buitencategorie.