Heemkundige Kring Walcheren Heemkundige Kring Walcheren Heemkundige Kring Walcheren
Heemkundige Kring Walcheren Om door een 'ringetje' te halen
Heemkundige Kring Walcheren Je komt 'een berg' te weten
Heemkundige Kring Walcheren 'steengoede' artikelen over 't Walcherse heem

Cultuurfondsprijs 2017

OPROEP

HKW-Cultuurfondsprijs 2017

Sinds 1999 kent de Heemkundige Kring de driejaarlijkse HKW-Cultuurfondsprijs. Deze prijs is inmiddels vijf maal uitgereikt tijdens de algemene ledenvergadering in april, te weten aan de heer F. van den Driest te Serooskerke (2001), het Dijk- en Oorlogsmuseum Het Polderhuis te Westkapelle (2005), de heer P.J. Smallegange te Middelburg (2008), de heren J.N. Houterman te Middelburg en H. Sakkers te Koudekerke (2011) en de dames A.F.L. Feldbrugge en E.A. van den Kerkhof, beiden te Middelburg (2014).

Het is de bedoeling dat de prijs in 2017, tijdens de jaarvergadering van woensdag 26 april, voor de zesde maal wordt uitgereikt.

Het bestuur van de Heemkundige Kring Walcheren roept leden en niet-leden op namen van kandidaten voor te dragen voor deze prijs. De aanmelding moet vergezeld gaan van een bijlage met de persoons- en adresgegevens van de kandidaat en een korte beschrijving van diens verdiensten. De voordracht dient te voldoen aan het Reglement toekenning prijs HKW-Cultuurfonds. De tekst van dit reglement vindt u onder CULTUURFONDSPRIJS.

De prijs zal worden toegekend door een deskundige jury, bestaande uit drie personen, te weten ir. J.W. Bosch (landschapsarchitect), ir. T. Tuinhof (architect BNA) en drs. H.J. Vader (historicus).

Voordrachten moeten worden gericht aan het secretariaat van de Heemkundige Kring Walcheren, Toorenvliedtwegje 4, 4335 HE Middelburg en dienen uiterlijk 28 februari 2017 aldaar te zijn ontvangen.

Terug