Op website In tijdschriften De Wete
Heemkundige Kring Walcheren Heemkundige Kring Walcheren Heemkundige Kring Walcheren
Heemkundige Kring Walcheren Om door een 'ringetje' te halen
Heemkundige Kring Walcheren Je komt 'een berg' te weten
Heemkundige Kring Walcheren 'Steengoede' artikelen over 't Walcherse heem

zaterdag 28 september

Buitenheemse excursie Ieper

Onze buitenheemse excursie gaat dit jaar naar Ieper. Ruim honderd jaar geleden kwam er een einde aan de Eerste Wereldoorlog en we brengen graag de geschiedenis van die ‘Groote Oorlog’ onder uw aandacht.


Directe aanleiding tot de oorlog was de moord op Franz Ferdinand, de kroonprins van het Oostenrijks-Hongaarse keizerrijk, op 28 juni 1914 in Sarajevo. De jarenlang voortwoekerende spanning en wedijver tussen de Europese grootmachten kwam hiermee tot een ontlading en verspreidde zich via de koloniën over de hele wereld. De vier jaar durende oorlog die zich voor een belangrijk deel in en om loopgraven voltrok, kenmerkte zich door grote aantallen doden en gewonden: men spreekt wel van negenenhalf miljoen doden en bijna achttien miljoen gewonden.
Het bekendst werd de strijd om het westfront. De Duitsers probeerden via België snel naar de Franse hoofdstad Parijs op te rukken, maar hun opmars werd gestuit door een geallieerde troepenmacht en beide partijen verschansten zich in loopgraven. Bij de slagen die vanuit die loopgraven werden geleverd vielen mede zoveel slachtoffers omdat er voor het eerst in de geschiedenis op grote schaal gifgas werd ingezet. De meeste soldaten die sneuvelden kregen de vijand nooit in het vizier. Ze stikten in het mosterdgas, of werden neergemaaid door mitrailleurvuur of granaatscherven. De ultieme kwetsbaarheid van het menselijk lichaam voor de ‘wonderen’ der techniek werd hier op overtuigende wijze aangetoond: de oorlog was een vernietigingsmachine geworden. De verkwisting van jongemannenlevens was enorm. Terwijl al geruime tijd duidelijk was dat de strijd uitzichtloos was, wisten de fantasieloze generaals geen andere strategie te bedenken; telkens opnieuw besloten ze tot aanvallen die leidden tot verlies van talloze jonge levens.


In het Verenigd Koninkrijk, maar ook in veel andere landen, wordt de rode papaverbloem, de poppy, nog altijd gezien als symbool voor zinloze oorlogsvoering. De poppy bloeide destijds veelvuldig op de slagvelden van Vlaanderen.


In Flanders fields the poppies blow
Between the crosses, row on row,
That mark our place; and in the sky
The larks, still bravely singing, fly
Scarce heard amid the guns below.
We are the Dead. Short days ago
We lived, felt dawn, saw sunset glow,
Loved, and were loved, and now we lie
In Flanders fields.
Take up your quarrel with the foe;
To you from failing hands we throw
The torch; be yours to hold it high.
If ye break faith with us who die
We shall not sleep, though poppies grow
In Flanders fields.


De mooie stad Ieper werd in puin geschoten en ook het glooiende landschap rondom de fameuze lakenstad werd een slagveld waarop niets overeind bleef.
Wij bezoeken in Ieper het indrukwekkende Flanders Fields-museum. Na de gezamenlijke lunch maken we een gegidste rondwandeling in de stad. Daarna maken we, opnieuw met een gids, een rondrit met onze eigen bus door de omgeving, de Westhoek. De avondmaaltijd gebruiken we ook in Ieper, in een restaurant, waarna we op tijd zijn voor de Last Post. Al honderd jaar wordt deze elke avond onder de Menenpoort geblazen als eerbetoon aan de gevallenen. Daarna rijden we terug naar huis. U zult begrijpen dat we op deze dag niet eerder dan 22.00 uur terug op Walcheren zullen zijn.
Let op! Omdat we niet in moeilijkheden willen komen met het rijtijdenbesluit voor de chauffeur(s) hebben we, evenals vorig jaar, besloten om Vlissingen te laten vervallen als opstappunt.
De bus start in Koudekerke – vertrek om 7.45 uur vanaf sporthal De Couburg – en pikt dan alleen nog in Middelburg passagiers op – vertrek om 8.00 uur vanaf het ZEP-terrein. Op beide terreinen zijn voldoende gratis parkeerplaatsen.


Dankzij een financiële bijdrage van de HKW kunnen wij u deze dag aanbieden voor € 69,‒ per persoon (€ 79,‒ voor niet-leden, dus introducés die geen huisgenoten zijn), over te maken op rekeningnummer NL84 INGB 0003 2828 31 t.n.v. Heemkundige Kring te Middelburg onder vermelding van uw naam, adres, aantal personen en opstapplaats. Hebt u dieetwensen of andere speciale wensen (bijvoorbeeld met wie u samen reist), wilt u deze dan melden per e-mail aan Anja van der Most (jnmst2012@gmail.com) met uw naam, adres en telefoonnummer?


Uw overschrijving dient uiterlijk 5 september 2019 binnen te zijn en geldt dan als inschrijving. Dit geschiedt in volgorde van binnenkomst. Deelnemers ontvangen van tevoren een schrijven met hun opstapplaats. Bij annulering uwerzijds na 16 september kan slechts een gedeelte van de deelnamekosten worden geretourneerd, tenzij er een wachtlijst bestaat.Terug