Op website In tijdschriften De Wete
Heemkundige Kring Walcheren Heemkundige Kring Walcheren Heemkundige Kring Walcheren
Heemkundige Kring Walcheren 'Steengoede' artikelen over 't Walcherse heem
Heemkundige Kring Walcheren Om door een ringetje te halen
Heemkundige Kring Walcheren Je komt 'een berg' te weten

zaterdag 28 september, 8:00

Buitenheemse excursie naar Leuven

 

Er zijn diverse bouwstijlen te bewonderen. De aanleg van steenwegen in de achttiende eeuw, de aanleg van de Vaart en de bouw van de bierbrouwerij waren een stimulans voor bevolkingsgroei en welvaart. Helaas kwam daar een einde aan door de regering van Jozef II en de inval van de Fransen. In de twintigste eeuw brachten de twee wereldoorlogen Leuven zware schade toe. Het volledige herstel duurde tot in de jaren zestig.

Het programma van de excursie ziet er als volgt uit:
Bij aankomst in Leuven zet de bus de groep af bij brasserierestaurant ’t Oud Gasthuys. Na de koffie met taart staan gidsen klaar om ons langs de belangrijkste gebouwen te leiden en ons veel te vertellen over historie en ontwikkeling van de stad (duur van deze wandeling ongeveer anderhalf uur).
Na deze stadswandeling bent u vrij om te lunchen.

’s Middags brengen we een bezoek aan de
Abdij van Park te HeverleeDeze Norbertijner abdij is rond 1130 ontstaan. De stormen van de tijd gingen aan de abdij voorbij. De gaafheid van het complex maakt de Abdij van Park tot een van de best bewaarde abdijen in België en Nederland. Ook hier zullen gidsen ons wegwijs maken (duur van dit bezoek ongeveer anderhalf uur).

Na het bezoek aan deze abdij
brengt de bus ons naar Familyland in Hoogerheide voor een uitstekend buffet (ook voor vegetariërs).

Het schema voor deze dag is als volgt:
- Vertrek bij De Couburg in Koudekerke om 07.30 uur.
- Vertrek bij ZEP Mortiere in Middelburg om 07.45 uur.
Op beide opstapplaatsen zijn gratis parkeerplaatsen.
De verwachting is rond 21.00 uur weer terug op Walcheren te zijn.
- De deelnameprijs voor HKW-leden (+ eventuele partner) bedraagt € 90,- per persoon; niet-leden betalen € 99,- per persoon. Deze bijdrage dient u over te maken op rekeningnummer NL84 INGB 0003 2828 31 ten name van Heemkundige Kring Walcheren, onder vermelding van uw naam, e-mailadres, aantal personen en opstapplaats, alsmede het lidmaatschapsnummer. Dit nummer is tevinden op de adressering van de envelop waarin De Wete wordt toegezonden.
- Dieetwensen, allergieën, e.d. kunt u per e-mail doorgeven aan activiteiten@hkwalcheren.nl (onder vermelding van naam en telefoonnummer).
Uw overschrijving dient uiterlijk 1 september a.s. binnen te zijn en geldt als inschrijving. De inschrijving geschiedt in volgorde van ontvangst van de betaling.
Deelnemers ontvangen ruim een week van tevoren een gedetailleerd schrijven ter bevestiging.
Bij annulering uwerzijds na 15 september a.s. wordt slechtseen gedeelte van de bijdrage geretourneerd, tenzij er een wachtlijst is.
- In deze prijs is begrepen:
* De busrit
* Eén kop koffie met taart bij aankomst
*Stadswandeling Leuven met gidsen
*Rondleiding Abdij van Park met gidsen
*Diner in Hoogerheide

De lunch en overige uitgaven (zoals consumpties) zijn deze dag voor eigen rekening.
Rest ons nog u erop te wijzen, dat deelname aan deze excursie geheel voor eigen risico is en dat er die dag veel gewandeld moet worden.

De Activiteitencommissie:
Lidewij Noordhoek (06-23485245)
Maja Monkel (06-29257245)
Marianne de Bruijne(06-16168355)
Wil Valckenier von Geusau (06-18098950)​​

Toegangsprijs

Leden € 90,00; niet-leden € 99,00 per persoon

Terug