Op website In tijdschriften De Wete
Heemkundige Kring Walcheren Heemkundige Kring Walcheren Heemkundige Kring Walcheren
Heemkundige Kring Walcheren Om door een ringetje te halen
Heemkundige Kring Walcheren 'Steengoede' artikelen over 't Walcherse heem
Heemkundige Kring Walcheren Je komt 'een berg' te weten

Activiteiten HKW

De activiteitencommissie van de HKW organiseert elk jaar een uitgebreid programma van lezingen over diverse Walcherse onderwerpen. Verder zijn er excursies en is er elke zomer een avondwandeling ergens op Walcheren. Eenmaal per jaar organiseren we een 'buitenheemse' dagexcursie.

Foto’s van deze activiteiten kunt u hier vinden.

Tijdens lezingen van de HKW in de ZB, Kousteensedijk 7 te Middelburg op de woensdag is het tot 20.00 uur betaald parkeren in de parkeergarage aan de Kousteensedijk (naast de ZB). Na 20.00 uur is het gratis.

Leden betalen € 2,50 voor de bijeenkomsten op vertoon van hun ledenpas. Niet-leden dienen € 5,00 toegang te betalen. Leden hebben echter altijd voorrang.
Onder ‘HKW-lidmaatschap’ wordt verstaan de persoon op wiens naam het lidmaatschap staat + een huisgeno(o)t(e): Onder het begrip introducé(e) wordt verstaan ‘niet-lid’.
vrijdag 8 juli

Walcherse veldnamen digitaal

De voormalige veldnamencommissie van de HKW heeft de afgelopen jaren de inhoud van de zes publicaties gedigitaliseerd. De gegevens worden nu toegevoegd aan het de website Geoloket Cultuur Historie van de Provincie Zeeland. Aan de hand van een korte handleiding kunt u het resultaat nu al raadplegen.

Direct naar het Geoloket!

lees meerzaterdag 28 september, 8:00

Buitenheemse excursie naar Leuven

Op zaterdag 28 september 2024 zal de jaarlijkse buitenheemse excursie plaatsvinden. Dit jaar bezoeken we de mooie stad Leuven in Belgie.

Deze stad presenteert zich als een eeuwenoude stad die springlevend is. Vanaf de elfde eeuw groeide Leuven uit tot een bloeiend handelscentrum. En in 1425 werd al een universiteit gesticht. Ook veel Nederlandse studenten zijn hieraan verbonden (geweest).

lees meer