Op website In tijdschriften De Wete
Heemkundige Kring Walcheren Heemkundige Kring Walcheren Heemkundige Kring Walcheren
Heemkundige Kring Walcheren Om door een ringetje te halen
Heemkundige Kring Walcheren Je komt 'een berg' te weten
Heemkundige Kring Walcheren 'Steengoede' artikelen over 't Walcherse heem

Activiteiten HKW

De activiteitencommissie van de HKW organiseert elk jaar een uitgebreid programma van lezingen over diverse Walcherse onderwerpen. Verder zijn er excursies en is er elke zomer een avondwandeling ergens op Walcheren. Eenmaal per jaar organiseren we een 'buitenheemse' dagexcursie.

Foto’s van deze activiteiten kunt u hier vinden.

Tijdens lezingen van de HKW in de ZB, Kousteensedijk 7 te Middelburg op de woensdagavond kunt u vanaf 20.00 uur gratis parkeren in de parkeergarage aan de Kousteensedijk (naast de ZB).

Leden hebben altijd gratis toegang tot de bijeenkomsten op vertoon van hun ledenpas. Niet-leden dienen € 2,00 toegang te betalen. Leden hebben echter altijd voorrang.
Onder ‘HKW-lidmaatschap’ wordt verstaan de persoon op wiens naam het lidmaatschap staat + een huisgeno(o)t(e): Onder het begrip introducé(e) wordt verstaan ‘niet-lid’.
vrijdag 8 juli

Walcherse veldnamen digitaal

De voormalige veldnamencommissie van de HKW heeft de afgelopen jaren de inhoud van de zes publicaties gedigitaliseerd. De gegevens worden nu toegevoegd aan het de website Geoloket Cultuur Historie van de Provincie Zeeland. Aan de hand van een korte handleiding kunt u het resultaat nu al raadplegen.

Direct naar het Geoloket!

lees meerzaterdag 24 september

Buitenheemse excursie

Koloniën van Weldadigheid,
en Hoogstraten
 
We proberen elk jaar met onze excursie Nederland en België af te wisselen. Dit jaar is België dus weer aan de beurt.
Op zater
dag 24 september a.s. bezoeken we de zogeheten Koloniën van Weldadigheid in Wortel en Merksplas, en ’s middags doen we Hoogstraten aan.
Generaal Johannes van den Bosch stichtte in 1818 de Maatschappij van Weldadigheid in de Verenigde Nederlanden. Als integrale oplossing voor de armoede riep de maatschappij zeven zogeheten landbouwkoloniën in het leven.
lees meerwoensdag 19 oktober, 20:00

De Zeeuwse lijn in het (verre) verleden

150 jaar spoorweggeschiedenis, een presentatie van Marius Broos.

lees meer


woensdag 23 november, 20:00

The Vitrite Works

Een lezing door Jan van Splunder

lees meer