Op website In tijdschriften De Wete
Heemkundige Kring Walcheren Heemkundige Kring Walcheren Heemkundige Kring Walcheren
Heemkundige Kring Walcheren 'Steengoede' artikelen over 't Walcherse heem
Heemkundige Kring Walcheren Je komt 'een berg' te weten
Heemkundige Kring Walcheren Om door een ringetje te halen

HKW Cultuurfondsprijs

Sinds 1999 kent de Heemkundige Kring de driejaarlijkse HKW-Cultuurfondsprijs. Deze prijs is inmiddels zeven maal uitgereikt tijdens de algemene ledenvergadering in april, te weten in 2001 aan de heer F. van den Driest te Serooskerke, in 2005 aan het Dijk- en Oorlogsmuseum Het Polderhuis te Westkapelle, in 2008 aan de heer P.J. Smallegange te Middelburg, in 2011 aan de heren H. Sakkers en H. Houterman, in 2014 aan Aagje Feldbrugge en Els van de Kerkhof van de Stichting Voetpaden Walcheren en in 2017 aan Martin van den Broeke.

De HKW-Cultuurfondsprijs 2020 is tijdens de (telkenmale door coronamaatregelen uitgestelde) jaarvergadering 2020/2021 in oktober 2021 aan de heer W.P. (Wim) van der Heijden en mevrouw L. (Liza) van der Heijden-van der Werff voor hun niet aflatende inspanningen om Walchers historie te documenteren en te ontsluiten.

De HKW-cultuurfondsprijs 2023 is niet uitgereikt i.v.m. een te gering aantal aanmeldingen. In 2025 vindt pas de volgende uitreiking plaats. Daartoe wordt het reglement herzien.

 
Frans van den Driest, winnaar in 2001   Polderhuis Westkapelle, Dijk- en Oorlogsmuseum, winnaar in 2005
     
Drs. P.J. Smallegange (links), winnaar in 2008   Hans Houterman en Hans Sakkers winnaars in 2011
 
Els van de Kerkhof en Aagje Feldbrugge, winnaars in 2014   Martin van den Broeke, winnaar in 2017
   

Wim van de Heijden en Liza van der Heijden.van der Werff, winnaars in 2020