Op website In tijdschriften De Wete
Heemkundige Kring Walcheren Heemkundige Kring Walcheren Heemkundige Kring Walcheren
Heemkundige Kring Walcheren Om door een ringetje te halen
Heemkundige Kring Walcheren 'Steengoede' artikelen over 't Walcherse heem
Heemkundige Kring Walcheren Je komt 'een berg' te weten

Introductie

De Heemkundige Kring Walcheren is opgericht in 1971 en heeft als doel de kennis van Walcheren en zijn bewoners te bevorderen. Ruim 2.200 leden (stand per 1 januari 2022: 2.250 leden) houden wij op de hoogte van heel veel wetenswaardigheden uit heden en verleden van Walcheren: hun woonomgeving of de streek waarmee ze zich verbonden voelen.

Lees verder

Jubileumboek


Het boek ‘Walcheren op de wereldkaart’ dat alle (en alléén) leden hebben ontvangen ter gelegenheid van het vijftigjarig jubileum, is niet in de winkel te koop.
Wél bieden wij een aantal exemplaren te koop aan via de website. De prijs is €19,95, incl. verzendkosten. U kunt er een bestellen bij de penningmeester, Pieter de Bruijne, ledenadministratie@hkwalcheren.nl.

Lees verder

Jaarvergadering 2023 en Lezing Fort Rammekens

De jaarvergadering van de Heemkundige Kring Walcheren zal plaatsvinden op woensdag 19 april 2023.
Tijdens het huishoudelijk gedeelte komen onder meer de volgende zaken aan de orde: jaarverslagen secretaris en penningmeester, verslag kascommissie, begroting, beleid bestuur en (her)verkiezing bestuursleden.

Lees verder

Cultuurfondsprijs 2023

De prijs wordt uitgeloofd ter beloning van activiteiten die het Walchers cultuurgoed ten goede komen; die activiteiten kunnen incidenteel of structureel zijn.

Het is de bedoeling dat deze prijs tijdens de jaarvergadering van woensdag 19 april 2023 voor de achtste maal zal worden uitgereikt.

Het bestuur van de Heemkundige Kring Walcheren roept daarom leden en niet-leden op namen van kandidaten voor te dragen voor deze prijs. De aanmelding moet vergezeld gaan van een bijlage met de persoons- en adresgegevens van de kandidaat en een korte beschrijving van diens verdiensten. De voordracht dient te voldoen aan het Reglement toekenning prijs HKW-Cultuurfonds. De volledige tekst van dit reglement vindt u op onze website (zie HKW-FONDSEN).

Lees verder

Ruimtelijke ontwikkelingen

De HKW is trots op het Walcherse landschap en culturele erfgoed. Als er ruimtelijke ontwikkelingen zijn die dat kunnen schaden, dan willen we hier bezwaar tegen maken. We hebben een commissie van deskundigen die het bestuur van informatie kan voorzien. Goed beargumenteerde bezwaren van de HKW leggen doorgaans veel gewicht in de schaal. Maar wij kunnen dit niet alleen: wees onze oren en ogen en tip ons (info@hkwalcheren.nl) als u in uw omgeving ontwikkelingen opmerkt die slecht zijn voor ons heem.