Op website In tijdschriften De Wete
Heemkundige Kring Walcheren Heemkundige Kring Walcheren Heemkundige Kring Walcheren
Heemkundige Kring Walcheren Om door een ringetje te halen
Heemkundige Kring Walcheren Je komt 'een berg' te weten
Heemkundige Kring Walcheren 'Steengoede' artikelen over 't Walcherse heem

Contact

Heeft u vragen over het lidmaatschap, over het tijdschrift De Wete, over een specifiek artikel in De Wete of over activiteiten stuur ons een e-mail. Wij beschikken niet over voldoende faciliteiten om al uw vragen over heemkunde op Walcheren individueel te beantwoorden. Hiervoor verwijzen wij u naar het Zeeuws Archief, waar de belangrijkste schriftelijke bronnen voor de historie van de gemeenten Middelburg, Vlissingen en Veere worden bewaard. Houdt u er dan wel rekening mee dat de archiefdiensten alleen gratis richtinggevende informatie leveren waarmee u met behulp van de aldaar beschikbare archiefbronnen verder kunt zoeken

Uw reactie:
aan het secretariaat
aan de ledenadministratie
aan de activiteitencommissie
aan de redactie De Wete
aan de webmasters

Contactgegevens vereniging

Dagelijks Bestuur
mevr. Tiny Polderman, voorzitter
Oudestraat 51
4351 AT Veere
tel. 0118-502010

mevr. Wil Valckenier von Geusau-Brouwer, secretaris
Toorenvliedtwegje 4
4335 HE Middelburg
tel. 0118-629449

dhr. Rob Hubrechsen, penningmeester
Veerweg 39
4493 AM Kamperland
tel. 0113-373891

dhr. Ilja Mostert, bestuurslid
dhr. Doede Holtkamp, bestuurslid

Lidmaatschap

Inclusief abonnement De Wete € 15,- per jaar

Ledenadministratie
dhr. Rob Hubrechsen
Veerweg 39
4493 AM Kamperland
tel. 0113-373891

rekeningnummer: NL20 INGB 0002 4051 63


ledenadministratie@hkwalcheren.nl

 

Contactgegevens De Wete

Redactie De Wete
dhr. Peter Blom, hoofdredacteur
dhr. Bert Gerestein, eindredacteur
mevr. Mieke Meijer, beeldredacteur
mevr. Henny van der Heijden, secretaris
mevr. Hetty Begheyn, redactielid
dhr. Roel Gabriëlse, redactielid
mevr. Coby Lere-Boone, redactielid

Kopij De Wete

mevr. Henny van der Heijden
Breeweg 13
4371 SB Koudekerke
tel. 0118-551187
e-mail: redactiedewete@hkwalcheren.nl