Op website In tijdschriften De Wete
Heemkundige Kring Walcheren Heemkundige Kring Walcheren Heemkundige Kring Walcheren
Heemkundige Kring Walcheren Om door een ringetje te halen
Heemkundige Kring Walcheren Je komt 'een berg' te weten
Heemkundige Kring Walcheren 'Steengoede' artikelen over 't Walcherse heem

Activiteiten HKW

De activiteitencommissie van de HKW organiseert elk jaar een uitgebreid programma van lezingen over diverse Walcherse onderwerpen. Verder zijn er excursies en is er elke zomer een avondwandeling ergens op Walcheren. Eenmaal per jaar organiseren we een 'buitenheemse' dagexcursie.

Foto’s van deze activiteiten kunt u hier vinden.

Tijdens lezingen van de HKW in de ZB, Kousteensedijk 7 te Middelburg op de woensdagavond kunt u vanaf 20.00 uur gratis parkeren in de parkeergarage aan de Kousteensedijk (naast de ZB).

Leden hebben altijd gratis toegang tot de bijeenkomsten op vertoon van hun ledenpas. Niet-leden dienen € 2,00 toegang te betalen. Leden hebben echter altijd voorrang.
Onder ‘HKW-lidmaatschap’ wordt verstaan de persoon op wiens naam het lidmaatschap staat + een huisgeno(o)t(e): Onder het begrip introducé(e) wordt verstaan ‘niet-lid’.
dinsdag 26 april

Jaarverslag 2021 en notulen jaarvergadering

HKW jaarverslag 2021, vastgesteld op 20 april 2022 en de notulen van de jaarvergadering op 20 april j.l.

 

lees meer


zaterdag 21 mei

Fietstocht Popperoute

Walcheren heeft iets met de naam ‘Poppe’. Op verschillende plaatsen op het voormalige eiland komt deze oude voornaam voor. De oorspronkelijke naam Poppo kwam al voor in de twaalfde eeuw en was een oude Germaanse mansnaam. De naam Poppe is vanaf het eind van de zestiende eeuw ook een achternaam, die nu overal op Walcheren voorkomt. Tijdens deze (fiets)tocht van 43 kilometer komt u in vier uur (inclusief pauzes) langs een aantal plekken die iets hebben met de naam ‘Poppe’.

lees meer


donderdag 7 juli

Dorpswandeling Oostkapelle

Van ganser harte hopen we deze zomer weer een dorpswandeling te organiseren, zo nodig met de bekende corona maatregelen. Maar alles onder voorbehoud natuurlijk. Oostkapelle is het dorp wat bezocht gaat worden.

lees meer


zaterdag 24 september

Buitenheemse excursie

Meer informatie volgt.

lees meer