Op website In tijdschriften De Wete
Heemkundige Kring Walcheren Heemkundige Kring Walcheren Heemkundige Kring Walcheren
Heemkundige Kring Walcheren Om door een ringetje te halen
Heemkundige Kring Walcheren 'Steengoede' artikelen over 't Walcherse heem
Heemkundige Kring Walcheren Je komt 'een berg' te weten

Activiteiten HKW

De activiteitencommissie van de HKW organiseert elk jaar een uitgebreid programma van lezingen over diverse Walcherse onderwerpen. Verder zijn er excursies en is er elke zomer een avondwandeling ergens op Walcheren. Eenmaal per jaar organiseren we een 'buitenheemse' dagexcursie.

Foto’s van deze activiteiten kunt u hier vinden.

Tijdens lezingen van de HKW in de ZB, Kousteensedijk 7 te Middelburg op de woensdag is het tot 20.00 uur betaald parkeren in de parkeergarage aan de Kousteensedijk (naast de ZB). Na 20.00 uur is het gratis.

Leden betalen € 2,50 voor de bijeenkomsten op vertoon van hun ledenpas. Niet-leden dienen € 5,00 toegang te betalen. Leden hebben echter altijd voorrang.
Onder ‘HKW-lidmaatschap’ wordt verstaan de persoon op wiens naam het lidmaatschap staat + een huisgeno(o)t(e): Onder het begrip introducé(e) wordt verstaan ‘niet-lid’.
vrijdag 8 juli

Walcherse veldnamen digitaal

De voormalige veldnamencommissie van de HKW heeft de afgelopen jaren de inhoud van de zes publicaties gedigitaliseerd. De gegevens worden nu toegevoegd aan het de website Geoloket Cultuur Historie van de Provincie Zeeland. Aan de hand van een korte handleiding kunt u het resultaat nu al raadplegen.

Direct naar het Geoloket!

lees meerzaterdag 23 september

Buitenheemse excursie Delft

Op zaterdag 23 september vindt de jaarlijkse buitenheemse excursie plaats. Onze bestemming is deze keer de prachtige stad Delft. De Activiteitencommissie heeft een mooi arrangement samengesteld.

Uitgebreide informatie vindt u in De Wete van juli.

lees meervrijdag 27 oktober, 14:00

Bezoek en rondleiding Gemaal Boreel in Middelburg

Het gemaal Boreel is gebouwd in 1929 en vernoemd naar de ontwerper, jonkheer J.L. Boreel.

Dit poldergemaal is belangrijk voor de afvoer van water van Walcheren, maar het is ook een monument. Het pompt overtollig polderwater van Walcheren in het Kanaal door Walcheren. Mocht het nodig zijn dan kan het gemaal Boreel 800.000 liter water per minuut verwerken.

Verdere informatie in de oktober-Wete, noteert u alvast deze datum.

lees meerwoensdag 15 november, 14:00

De afschaffing van de slavernij

Op 1 juli jl. werd herdacht, dat de slavernij in 1873 werd afgeschaft; in Nederland 10 jaar na de officiële datum van 1 juli 1863.
In Zeeland werden excuses uitgesproken door de Commissaris van de Koning, alsmede de burgemeesters van Middelburg en Vlissingen. Namens de regering was Minister Carola Schouten vertegenwoordigd. Bij het Monument op de Balans zijn kransen gelegd.

lees meer