Op website In tijdschriften De Wete
Heemkundige Kring Walcheren Heemkundige Kring Walcheren Heemkundige Kring Walcheren
Heemkundige Kring Walcheren Om door een 'ringetje' te halen
Heemkundige Kring Walcheren Je komt 'een berg' te weten
Heemkundige Kring Walcheren 'Steengoede' artikelen over 't Walcherse heem

Oproep HKW-Cultuurfondsprijs 2020

Deze prijs is inmiddels zes maal uitgereikt tijdens de algemene ledenvergadering in april, te weten aan de heer F. van den Driest te Serooskerke (2001), het Dijk- en Oorlogsmuseum Het Polderhuis te Westkapelle (2005), de heer P.J. Smallegange te Middelburg (2008), de heren J.N. Houterman te Middelburg en H. Sakkers te Koudekerke (2011), de dames A.F.L. Feldbrugge en E.A. van den Kerkhof, beiden te Middelburg (2014) en de heer M. van den Broeke te Rijswijk (2017). Het is de bedoeling dat de prijs in 2020, tijdens de jaarvergadering van woensdag 22 april, voor de zevende maal wordt uitgereikt.

Het bestuur van de Heemkundige Kring Walcheren roept daarom leden en niet-leden op namen van kandidaten voor te dragen voor deze prijs. De aanmelding moet vergezeld gaan van een bijlage met de persoons- en adresgegevens van de kandidaat en een korte beschrijving van diens verdiensten. De voordracht dient te voldoen aan het Reglement toekenning prijs HKW-Cultuurfonds. De volledige tekst van dit reglement vindt u hieronder en is ook op onze website www.hkwalcheren.nl te raadplegen.

De prijs zal worden toegekend door een deskundige jury, bestaande uit drie personen, te weten ir. J.W. Bosch (landschapsarchitect), ir. T. Tuinhof (architect BNA) en drs. H.J. Vader (historicus).

Voordrachten moeten worden gericht aan het secretariaat van de Heemkundige Kring Walcheren, Toorenvliedtwegje 4, 4335 HE Middelburg of via e-mail info@hkwalcheren.nl en dienen uiterlijk 28 februari 2020 aldaar te zijn ontvangen.


Downloads

Reglement HKW-Cultuurfondsprijs 6,5 Kb

Terug