Op website In tijdschriften De Wete
Heemkundige Kring Walcheren Heemkundige Kring Walcheren
Heemkundige Kring Walcheren 'Steengoede' artikelen over 't Walcherse heem
Heemkundige Kring Walcheren Je komt 'een berg' te weten

Jammer!

Alle jubileumactiviteiten worden uitgesteld

De HKW bestaat dit jaar vijftig jaar. Op 13 mei 1971 vond in restaurant De Brasserie aan de Lange Delft in Middelburg de oprichtingsvergadering plaats van de Heemkundige Kring Walcheren. Vijftig jaar later is de HKW de grootste heemkundige/oudheidkundige vereniging van het land. In de afgelopen vijftig jaar is ons ‘eiland’ ongemerkt behoorlijk veranderd. Ik noem hier onder meer de dijkverzwaring, de expansie van Middelburg, de gemeentelijke herindeling, de aanleg van de N57, het verlies van scheepswerf De Schelde voor Vlissingen, de opkomst van het (over)toerisme en de verandering van het agrarisch bedrijf. Onze founding fathers uit 1971 zouden het Walcheren van 2021 bijna niet meer herkennen.

Jammer genoeg waart, precies in dit jubileumjaar, corona nog steeds rond. In De Wete van januari sprak ik de hoop uit dat mogelijk in het najaar de vlag uit- en de slingers opgehangen zouden kunnen worden. Een vijftigjarig bestaan laat je natuurlijk niet ongemerkt voorbijgaan! Helaas heeft het bestuur moeten besluiten om af te zien van de viering van ons jubileum in 2021. De stand van zaken voor wat betreft de coronapandemie is daarvoor nog té onzeker. Noodgedwongen hebben we ook moeten besluiten om de geplande ‘dubbele’ ALV (van zowel 2020 als 2021), die we wilden houden in april, uit te stellen tot oktober. Waarschijnlijk, hopelijk, gaat de buitenheemse excursie, die traditioneel eind september plaatsvindt, wél door. Houdt u hiervoor De Wete en deze website in de gaten.

Daarnaast wordt u in de april-Wete getrakteerd op een extraatje, nl. een Walcherse kruiswoordpuzzel, waaraan mooie prijzen zijn verbonden. En ik kan verklappen dat we in juli nóg een cadeau voor de leden in petto hebben. Alle reden dus om lid te worden, …als u dat nog niet bent.

Ik kan gelukkig wel melden dat uitstel geen afstel betekent. In 2022 doen we het jubileum nog eens dunnetjes over.

Houd moed, het komt goed! Tot het zover is: wees voorzichtig, blijf gezond!

Namens het bestuur,

Tiny Polderman, voorzitter

Terug