Op website In tijdschriften De Wete
Heemkundige Kring Walcheren Heemkundige Kring Walcheren Heemkundige Kring Walcheren
Heemkundige Kring Walcheren Om door een 'ringetje' te halen
Heemkundige Kring Walcheren 'Steengoede' artikelen over 't Walcherse heem
Heemkundige Kring Walcheren Je komt 'een berg' te weten

Walcherse verhalen

Contact

Heeft u vragen over het lidmaatschap, over het tijdschrift De Wete, over een specifiek artikel in De Wete of over activiteiten stuur ons een e-mail. Wij beschikken niet over voldoende faciliteiten om al uw vragen over heemkunde op Walcheren individueel te beantwoorden. Hiervoor verwijzen wij u naar de twee archiefdiensten op Walcheren: het Zeeuws Archief, waar de belangrijkste schriftelijke bronnen voor de historie van de gemeenten Middelburg en Veere worden bewaard en het Gemeentearchief Vlissingen, waar de bronnen voor de Vlissingse geschiedenis worden bewaard. Houdt u er dan wel rekening mee dat de archiefdiensten alleen gratis richtinggevende informatie leveren waarmee u met behulp van de aldaar beschikbare archiefbronnen verder kunt zoeken

Uw reactie:
aan het secretariaat
aan de ledenadministratie
aan de activiteitencommissie
aan de redactie De Wete
aan de webmasters

Contactgegevens vereniging

Dagelijks Bestuur
mevr. C.N. Polderman, voorzitter
Oudestraat 51
4351 AT Veere
tel. 0118-502010

mevr. W.L. Valckenier von Geusau-Brouwer, secretaris
Toorenvliedtwegje 4
4335 HE Middelburg
tel. 0118-629449

dhr. R. Hubrechsen, penningmeester
Veerweg 39
4493 AM Kamperland
tel. 0113-373891

dhr. F. van den Driest, bestuurslid
dhr. D.J. Holtkamp, bestuurslid
dhr. W. de Veij, bestuurslid

Lidmaatschap
Inclusief abonnement De Wete € 15,- per jaar

Ledenadministratie
dhr. R. Hubrechsen
Veerweg 39
4493 AM Kamperland
tel. 0113-373891

rekeningnummer: NL20 INGB 0002 4051 63


ledenadministratie@hkwalcheren.nl

 

Contactgegevens De Wete

Redactie De Wete
dhr. P. Blom, hoofdredacteur
dhr. G.J. Gerestein, eindredacteur
mevr. M.C. Meijer, beeldredacteur
mevr. H.J. van der Heijden, secretaris
mevr. H. Begheyn, redactielid
dhr. R. Gabriëlse, redactielid
mevr. J.S. Lere-Boone, redactielid
dhr. J. van Roosendaal, redactielid

Kopij De Wete

mevr. H.J. van der Heijden
Breeweg 13
4371 SB Koudekerke
tel. 0118-551187
e-mail: redactiedewete@hkwalcheren.nl