Heemkundige Kring Walcheren Heemkundige Kring Walcheren Heemkundige Kring Walcheren
Heemkundige Kring Walcheren Om door een 'ringetje' te halen
Heemkundige Kring Walcheren Je komt 'een berg' te weten
Heemkundige Kring Walcheren 'steengoede' artikelen over 't Walcherse heem

Activiteiten HKW

De activiteitencommissie van de HKW organiseert elk jaar een uitgebreid programma van lezingen over diverse Walcherse onderwerpen. Verder zijn er excursies en is er elke zomer een avondwandeling ergens op Walcheren. Eenmaal per jaar organiseren we een 'buitenheemse' dagexcursie.

Tijdens lezingen van de HKW in de ZB, Kousteensedijk 7 te Middelburg op de woensdagavond kunt u vanaf 20.00 uur gratis parkeren in de parkeergarage aan de Kousteensedijk (naast de ZB)

woensdag 29 maart, 20:00

Lezing: Walcheren in de IJzertijd en het offer van Grijpskerke-Kievitshoekweg

In 1988 publiceerde Robert van Heeringen een eerste overzicht van vondsten en vindplaatsen uit de IJzertijd in Zeeland. Daarbij viel een hoge concentratie van vindplaatsen op Walcheren in het oog maar van die vindplaatsen waren echter maar weinig sporen bekend. Nu, een kwart eeuw later, heeft de bodem van Walcheren veel meer informatie prijs gegeven, onder andere door de opgravingen voor de N57. De studie is nu afgerond en geeft een beter beeld van de lokale gemeenschap van Walcheren in de IJzertijd.

Provinciaal archeoloog Robert van Dierendonck zal u mee terugnemen naar die tijd.

 

lees meer


woensdag 26 april, 20:00

Jaarvergadering

De jaarvergadering van de Heemkundige Kring Walcheren vindt plaats op woensdag 26 april 2017. Na de pauze zal Peter Blom, onder meer hoofdredacteur van De Wete, een lezing houden over de adellijke familie Van Borsele van Veere.

 

lees meer


woensdag 26 april, 21:00

De vorsten van Walcheren

Na de pauze van de jaarvergadering houdt Peter Blom, onder meer hoofdredacteur van De Wete, een lezing over de adellijke familie Van Borsele van Veere.

In de vijftiende eeuw zijn de leden van de familie Van Borsele van Veere de belangrijkste edelen op Walcheren. Hun bezit wordt in die eeuw sterk uitgebreid door de aankoop van Vlissingen, Domburg en Westkapelle. Zij hebben dan een aaneengesloten stuk van de kust van Vlissingen tot Veere in handen.

lees meer


woensdag 5 juli, 19:00

Stadswandeling Middelburg

Middelburg viert dit jaar dat zij achthonderd jaar geleden stadsrechten kreeg van graaf Willem I van Holland en gravin Johanna van Vlaanderen. De stad ontleent haar naam aan het feit dat zij de middelste burcht was op Walcheren. Die burcht lag tussen de Duinburcht (Domburg) en de Zuidburcht (Souburg). De burchten waren bedoeld als verdediging, mogelijk tegen de Vikingen. De stadswandeling wordt geleid door gidsen.

lees meer


zaterdag 23 september

Aankondiging buitenheems excursie

Op zaterdag 23 september 2017 voert de buitenheemse excursie ons weer naar België. Noteert u deze datum alvast in uw agenda? Uitgebreide informatie volgt in het julinummer van De Wete.

lees meer