Op website In tijdschriften De Wete
Heemkundige Kring Walcheren Heemkundige Kring Walcheren Heemkundige Kring Walcheren
Heemkundige Kring Walcheren 'Steengoede' artikelen over 't Walcherse heem
Heemkundige Kring Walcheren Om door een ringetje te halen
Heemkundige Kring Walcheren Je komt 'een berg' te weten

HKW heeft de ANBI-status

De Heemkundige Kring Walcheren heeft van de Belastingdienst de ANBI-status gekregen. Het gaat in ons geval om een ANBI met culturele status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. De toekenning van deze status houdt onder meer in dat de kosten van het HKW-lidmaatschap en eventuele donaties en giften onder voorwaarden aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

Bij losse giften moet u wel rekening houden met een drempel en een maximum.

Indien uw schenking of donatie de vorm heeft van een periodieke gift (overeenkomst voor minimaal vijf jaar) mag deze altijd volledig worden afgetrokken. Tot € 5.000,- per jaar zelfs voor 125% (€ 6.250,-). Als u dit overweegt, stuur dan een mail naar de secretaris en wij sturen u een overeenkomst van de periodieke gift.
Bij een schenking van bijvoorbeeld € 100,- en een aftrekbedrag van 37%, kunt u € 125,- aftrekken en is uw belastingvoordeel € 46,25. De schenking van € 100,- kost u slechts € 53,75, terwijl de vereniging € 100,- ontvangt.

De status is verleend met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017.

De jaarstukken van 2023:


Downloads

Jaarverslag secretaris 2023 129,1 Kb
Jaarrekening penningmeester 2023 201,9 Kb
Begroting penningmeester 2024 130,2 Kb