Op website In tijdschriften De Wete
Heemkundige Kring Walcheren Heemkundige Kring Walcheren Heemkundige Kring Walcheren
Heemkundige Kring Walcheren Om door een ringetje te halen
Heemkundige Kring Walcheren Je komt 'een berg' te weten
Heemkundige Kring Walcheren 'Steengoede' artikelen over 't Walcherse heem

Introductie

De Heemkundige Kring Walcheren is opgericht in 1971 en heeft als doel de kennis van Walcheren en zijn bewoners te bevorderen. Ruim 2.200 leden (stand per 1 januari 2022: 2.250 leden) houden wij op de hoogte van heel veel wetenswaardigheden uit heden en verleden van Walcheren: hun woonomgeving of de streek waarmee ze zich verbonden voelen.

Lees verder

In memoriam

Het bestuur van de Heemkundige Kring Walcheren heeft op woensdag 31 januari 2024 met verdriet kennis genomen van het overlijden van

                  Anja van der Most-Zuurdeeg

Anja is bestuurslid geweest in de periode 2006-2016 en vanaf 2011 tot eind 2023 is zij lid van de 
Activiteitencommissie geweest.

In de laatste hoedanigheid heeft zij vele jaren alle activiteiten mede georganiseerd.

De vereniging is haar voor haar jarenlange inzet veel dank verschuldigd.

Wij wensen haar dierbaren sterkte toe om dit grote verlies te dragen.

Jaarvergadering 2024 en Lezing over vliedbergen en gekrompen dorpen

De jaarvergadering van de Heemkundige Kring Walcheren zal plaatsvinden op woensdag 24 april 2024 om 19.30 uur.
Tijdens het huishoudelijk gedeelte komen onder meer de volgende zaken aan de orde: jaarverslagen secretaris en penningmeester, verslag kascommissie, begroting, beleid bestuur en (her)verkiezing bestuursleden.

Lees verder

Ruimtelijke ontwikkelingen

De HKW is trots op het Walcherse landschap en culturele erfgoed. Als er ruimtelijke ontwikkelingen zijn die dat kunnen schaden, dan willen we hier bezwaar tegen maken. We hebben een commissie van deskundigen die het bestuur van informatie kan voorzien. Goed beargumenteerde bezwaren van de HKW leggen doorgaans veel gewicht in de schaal. Maar wij kunnen dit niet alleen: wees onze oren en ogen en tip ons (info@hkwalcheren.nl) als u in uw omgeving ontwikkelingen opmerkt die slecht zijn voor ons heem.