Op website In tijdschriften De Wete
Heemkundige Kring Walcheren Heemkundige Kring Walcheren Heemkundige Kring Walcheren
Heemkundige Kring Walcheren Je komt 'een berg' te weten
Heemkundige Kring Walcheren Om door een 'ringetje' te halen
Heemkundige Kring Walcheren 'Steengoede' artikelen over 't Walcherse heem

woensdag 3 juli, 19:00

Dorpswandeling Ritthem

Het kleinste dorp op Walcheren wellicht. Zo’n 400 inwoners. Een kerk, geen school meer, maar wel een theater! Kleintje dan, dat wel, maar toch! Er gebeurt van alles in dat Ritthem. Een beetje een uithoek, als je er niet moet zijn heb je er niets te zoeken, en toch gaan we er rond wandelen.

Dit doen we onder de bezielende leiding van Jos Broeke en Leo de Visser, beiden geregeld te horen als gids in het hun zo geliefde Ritthem.

De naam Ritthem wordt het eerst vermeld in 1235, toen de plaats een zelfstandige parochie werd. Van de heerlijkheden Ritthem, Nieuwerve en Welzinge, de laatste twee lagen ten noorden van Ritthem, is alleen Ritthem als dorp overeind gebleven. De anderen twee werden door oorlogsgeweld in de beginjaren van de Opstand (later de 80 jarige oorlog genoemd) verwoest. Wel is de naam Welzinge op allerlei terreinen bewaard gebleven. Ook de Ritthemse kerk werd in die tijd verwoest en dat betekende dat de plaats tot 1612 kerkelijk op Oost-Souburg was aangewezen. Toen werd er in Ritthem een nieuwe Nederlands hervormde kerk gesticht. De heerlijkheid Ritthem werd in 1764 gekocht door de Vlissingse familie Lambrechsen, die er tot 1849 bestuurlijke rechten over uitoefende. Tot 1 juli 1966 was Ritthem een zelfstandige gemeente.

Ritthem is natuurlijk ook bekend vanwege ‘Fort Rammekens’. Een fort, dat tussen 1547 en 1552 gebouwd werd. Gebouwd als bescherming en controle voor de drukke scheepvaart routes naar Middelburg en Antwerpen heeft het in de loop van al die eeuwen diverse bestemmingen en eigenaren gehad. Als oudste nog bestaande zeefort in West-Europa is het opgenomen in het register van rijksmonumenten. Na de bezetting door de Fransen kwam Fort Rammekens in 1814 weer in Nederlandse handen. Het zeefort werd in 1869 als vesting opgeheven maar bleef in gebruik als kruitmagazijn. Heden ten dagen is het fort in beheer bij Staatsbosbeheer. Helaas is het fort vanwege de afstand niet opgenomen in de wandeling, maar het hoort te zeer bij Ritthem om het niet toch even te noemen.

Let wel: Deze wandeling is uitsluitend voor leden op vertoon van hun ledenpas.

U bent van harte welkom op:

  • Woensdag 3 juli 2019 om 19.00 uur in de consistorie van de PKN kerk (achter de kerk).We beginnen met koffie/thee, waarna er een korte inleiding in de kerk wordt gehouden over het verleden en heden van deze kerk. Daarna starten we de wandeling.

 
Terug