Op website In tijdschriften De Wete
Heemkundige Kring Walcheren Heemkundige Kring Walcheren Heemkundige Kring Walcheren
Heemkundige Kring Walcheren Je komt 'een berg' te weten
Heemkundige Kring Walcheren Om door een 'ringetje' te halen
Heemkundige Kring Walcheren 'Steengoede' artikelen over 't Walcherse heem

woensdag 18 maart, 20:00

De Kaapvaart

Johan Francke is de auteur van het onlangs verschenen boek “Niet uijtgevaren om landen te besien.” De Zeeuwse commissievaart tijdens de Vierde Engelse Oorlog, 1780-1784. Hij houdt voor ons op 18 maart een lezing over dit onderwerp.

De Republiek was tijdens de Vierde Engelse Oorlog (1780-1784) niet opgewassen tegen de maritieme kracht van Groot-Brittannië. Na de Slag bij de Doggersbank zouden alleen de Nederlandse kapers nog in actie komen om schepen buit te maken op de vijand of te rantsoeneren (het vragen van losgeld). Hoewel de kaperkapiteins zowel in aantal als qua opgebrachte prijzen ver achterbleven bij eerdere oorlogen kregen ze daardoor wel een heldenstatus toegedicht; iets dat in die mate niet eerder voorgevallen was. Recent bronnenonderzoek in archieven, primaire literatuur en egodocumenten heeft een schat aan nieuwe gegevens opgeleverd over betrokken kapiteins, bemanningen, schepen, rederijen die deze uitrustten, krijgsgevangenen over en weer, operatiegebieden, kruistochten (op basis van gevonden scheepsjournalen) en de prijzen die werden buitgemaakt.

Door de Nederlandse kapers bleken niet alleen veel meer prijzen veroverd dan werd aangenomen; dit leverde in een kleine twee jaar gevechtsacties bijna tienmaal zoveel op dan tot op heden werd gedacht. Ook werd de commissievaart anders bedreven dan voorheen het geval was. Tegenover de bejubelde successen stond het verlies van honderden koopvaardijschepen en vele Hollandse en Zeeuwse kaperschepen die ten prooi vielen aan de Britse marine en kapers. De hierover gepubliceerde studie is een hoognodige revisie op het hetgeen tot nu toe over dit onderwerp binnen de Vierde Engelse Oorlog in de Nederlandse maritieme geschiedschrijving verscheen.

● Woensdag 18 maart 2020. Betje Wolff Auditorium, Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg, aanvang 20.00 uur (zaal open 19.45 uur). Leden en één huisgenoot gratis toegang op vertoon ledenpas. Niet-leden € 2,‒.Terug