Op website In tijdschriften De Wete
Heemkundige Kring Walcheren Heemkundige Kring Walcheren Heemkundige Kring Walcheren
Heemkundige Kring Walcheren Om door een 'ringetje' te halen
Heemkundige Kring Walcheren 'Steengoede' artikelen over 't Walcherse heem
Heemkundige Kring Walcheren Je komt 'een berg' te weten

woensdag 22 april, 20:00

Jaarvergadering 2020

Hoewel op het moment van dit schrijven (donderdag 19 maart 2020) alle maatregelen die van overheidswege zijn getroffen om te pogen de verspreiding van het coronavirus zo veel tegen te gaan, voorlopig geldig tot 6 april 2020, hebben wij als bestuur nu al besloten onze verantwoordelijkheid te nemen en deze jaarvergadering sowieso NIET door te laten gaan.

Aangezien wij als vereniging verplicht zijn een jaarlijkse ledenvergadering te houden, zal deze – indien mogelijk – verder in het jaar worden gehouden. Dit zal dan te zijner tijd worden gepubliceerd in De Wete en op de website.

Uit het afgelasten van de jaarvergadering vloeit ook voort dat de uitreiking van de HKW-Cultuurfondsprijs 2020 die deze avond zou plaatsvinden, op een later tijdstip zal worden georganiseerd. Ook hiervan zult u middels een mededeling in De Wete en op de website op de hoogte worden gesteld.


Downloads

Afgelasting HKW Jaarvergadering 2020 42,8 KbTerug