Op website In tijdschriften De Wete
Heemkundige Kring Walcheren Heemkundige Kring Walcheren Heemkundige Kring Walcheren
Heemkundige Kring Walcheren Je komt 'een berg' te weten
Heemkundige Kring Walcheren 'Steengoede' artikelen over 't Walcherse heem
Heemkundige Kring Walcheren Om door een ringetje te halen

woensdag 5 april, 14:00

(Tweede) Zilveren eeuw van 1680-1780

Spreker is Jan Leijnse uit Den Dolder die uit het tijdvak van de Tweede Zilveren eeuw het lokale leven op Walcheren zal beschrijven. Meestal is er meer aandacht voor de grote handelscompagnieën, regenten en kooplui in de stad. De bestuurders en reders (soms geloofsvluchtelingen en immigranten), die daarmee veel werkgelegenheid creëerden op het eiland.

Het accent zal nu meer liggen op het leven en werk van de arbeider en de boer op Walcheren. Met daarbij wel een schets van de ontwikkelingen op het platteland in relatie tot de stad. Het grootste deel van de bevolking verdiende namelijk net genoeg om te kunnen leven.

Bewoners situeerden de dorpen en wegen op de hogere en drogere delen van de verlande akkers. De grond was er lichter en makkelijk bewerkbaar en bovendien hadden ze op deze ruggen minder last van wateroverlast.

Elk dorp had wel een dorpskerk, pastorie voor de dominee en een molen en een eigen soort dialect en dorps- en streekdracht. Men was zelfvoorzienend in bestuur en voedsel en stond veel dichter bij de natuur. Er heerste meestal een gemoedelijke aard en men werd geïnspireerd door het geloof vanwege Godsvertrouwen i.v.m. onverklaarbare verschijnselen bij ziekte en dood. De invloed van de natuur en de calvinistische religie speelde een grote rol.

De scholing en kennis nam toe en er ontstond ook een markt voor (luxe)goederen: talloze drukkerijen ontstonden met specifieke boeken. Producten uit de koloniën werden verhandeld: specerijen, suiker, chocolade, tabak, zilverwerk, porselein, huiden, tapijten, e.d. Voor de vervaardiging waren ambachtslui, gilden en neringdoenden nodig. Markten voor boeren en marktkooplui ontstonden: Straatnamen die we tegenkomen als (varkens)beestenmarkt, kaasmarkt, zuivel- en vlasmarkt verwijzen naar de plaats waar de kramen stonden.

Ook de stedelijke ontwikkeling en groei door handel nam een vlucht: Uitbreiding van (de overvolle) stad buiten de stadsmuren, bouw van woonhuizen/-paleizen, bouw van grote pakhuizen, molens en buskruitmolens.

Later ook de bouw en toename van landhuizen en buitenplaatsen door kooplui en regenten, veroorzaakt door de economische achteruitgang en schulden van de stad en banken. De bereikbaarheid werd beter door aanleg van verharde wegen en mogelijkheden voor meer gebruik paard en (veren) wagen naar de stad met bezoek van de weekmarkt. Daarnaast verdienden duizenden Zeeuwen hun boterham op zee in de visserij of op de koopvaardijschepen.

Kortom een schets van het leven en de veelzijdige beroepen van de gewone werkman en boer op Walcheren.

Woensdagmiddag 5 april 2023, Betje Wolff Auditorium, Zeeuwse Bibliotheek, Kousteensedijk te Middelburg, aanvang 14.00 uur (zaal open 13.45 uur).

Toegangsprijs

Leden € 2,50; niet-leden € 5,00

Terug