Op website In tijdschriften De Wete
Heemkundige Kring Walcheren Heemkundige Kring Walcheren Heemkundige Kring Walcheren
Heemkundige Kring Walcheren 'Steengoede' artikelen over 't Walcherse heem
Heemkundige Kring Walcheren Je komt 'een berg' te weten
Heemkundige Kring Walcheren Om door een ringetje te halen

Popperoute
Popperoute

Start We starten in Veere bij het voormalige V.V.V.-kantoortje naast de Grote Kerk en fietsen in de richting Zanddijk. 34 > 62. Het fietspad volgend rijden we tot in Zanddijk. Aan het eind van het fietspad voor het kerkhof linksaf en rechtdoor de Zanddijkseweg inrijden. We passeren de eerste weg rechts, dit is de Poppenkinderenburgseweg. We fietsen door en komen langs de boerderij 'Poppenkinderenburg'. Deze namen herinneren aan de voormalige heerlijkheid Poppekinderendorp.

Na genoemde boerderij gaan we rechtsaf de Vioskeweg in. 61 Aan het eind steken we de Veerseweg over en gaan op het fietspad linksaf. Nu de eerste weg rechts in, de Golsteinseweg. 60 Deze rijden we uit via het tunneltje onder de N57 tot de Noordweg en gaan dan rechtsaf het fietspad op. Na het benzinestation (Auto Sturm) rijden we door tot de derde straat links en steken daar de Noordweg over.  We zijn nu in de Kerklaan. Aan het eind bij de kerk rechtsaf en gelijk links de Kasteelstraat in. Dan weer links de Laan van Popkensburgh in. We zien hier rechts ’t Hof Popkensburg. Het kasteel Popkensburg dat hier vroeger stond, is waarschijnlijk in de dertiende eeuw gebouwd. Tijdens het beleg van Middelburg (1572-1574) had het slot een sterke Spaanse bezetting. Alle aanvallen op het slot zijn op niets uitgelopen. In 1786 bezocht stadhouder prins Willem V en zijn familie het kasteel. Het kasteel werd in 1863 voor de sloop verkocht. Op het grondgebied van het slot is toen een boerderij gebouwd. De nu verbouwde boerderij ‘Popkensburg’ is een woongemeenschap voor ouderen, die nog zelfstandig wonen. Ze maken gemeenschappelijk gebruik van keuken, wasruimte en tuin. De maaltijden worden gezamenlijk gebruikt. De naam Popkensburg heeft niets van doen met de naam Poppo/Poppe, maar is waarschijnlijk genoemd naar het uit Oostfriesland afkomstige geslacht Popken, waarvan een van de leden in de 13de eeuw op Walcheren een kasteel bouwde, die hij naar zijn vader of grootvader Popkensburg noemde. 

We gaan de eerste weg rechts in, de Singelweg 54 > 55. Op de volgende kruising gaan we linksaf de Zandvoortweg in de richting van Middelburg tot we uitkomen op de Walcherseweg. We steken de Walcherseweg over en via het fietspad rijden we eerst een stukje naar links. Het eerste huis links aan de Walcherseweg 250 heet nog ‘Klein-Poppenroede’. Daar heeft de Ambachtsheerlijkheid Poppenroede gelegen. Poppenroede-ambacht, ook wel Seisambacht genoemd, is een voormalige heerlijkheid. Hierin lag de lusthof met dezelfde naam. In 1762 kocht de Middelburger mr. Daniël Radermacher (1722-1803) Poppenroede-ambacht. Hij was bewindhebber van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Toen hij Poppenroede-ambacht kocht was het een eenvoudige herenhof. In zijn opdracht werd het tot een fraai lusthof verbouwd. In 1763 werd hiermee begonnen en in 1755 was het voltooid. Behalve de woning bestond de lusthof uit een prachtig park, waarin zich een kanaal, vijvers, paden en moestuinen bevonden. Verder was er een tuinhuisje, menagerie, orangerie en een vinkenhuisje. Er hebben slechts drie geslachten op dit buiten gewoond. Na de dood van Daniël ging zijn jongste dochter er wonen. Daarna heeft een kleindochter van hem er gewoond. Na haar overlijden in 1853 werden de gebouwen gesloopt. Het tuinmanshuis werd boerenwoning. De tegenwoordige toegangsweg naar het voormalige fruitteeltbedrijf ligt aan de Walcherseweg en is de oprijlaan naar de lusthof.

Daarna gaan we weer terug richting Grijpskerke. 52 We slaan links af de Hogelandseweg in. Daarna rechtsaf de Zwagermanweg in. Volgens linksaf de Poppendamseweg. We fietsen langs de Imkerij ‘Poppendamme’. Deze imkerij kunt u bezichtigen.  Direct daarna in de bocht van de weg aan de linkerkant heeft vroeger ‘’t Huys en Hoff te Poppendamme’ gestaan. 51

De naam Poppendamme is afgeleid van de persoonsnaam Poppe. De stichting van de parochie Poppendamme dateert van vóór 1348. De kerk, een dochterkerk van Oostkapelle, was gewijd aan de Heilige Petrus. In Poppendamme stond een buitenverblijf van de abt van Middelburg. Dit verblijf was één van de eerste gebouwen waar tijdens de beeldenstorm (1566) de boel kort en klein werd geslagen. In 1982 werden bij graafwerkzaamheden aan de Poppendamseweg de funderingen aangetroffen van het zestiende-eeuwse buiten ‘Huys en Hoff te Poppendamme’. De funderingen bleken te bestaan uit restanten van lange tuinmuren en de kelderverdieping was ingedeeld in een keuken, woonvertrek, kelder, waterput en een klein aanbouwsel. Aan de andere zijde van de Poppendamseweg stond tot 1978 een bouwvallig huis. Dit behoorde ook bij de buitenplaats. Het werd gebruikt als jachthuis. In 1978 is het gesloopt. In 1816 werd het buurtschap Poppendamme bij Grijpskerke gevoegd. Sinds 1966 maakte Poppendamme deel uit van de Gemeente Mariekerke, die in 1997 is opgegaan in de huidige gemeente Veere. 

We vervolgen de Poppendamseweg tot de Mariekerkseweg, steken die over en volgen het fietspad linksaf. 47 De eerstvolgende weg slaan we rechtsaf in en komen door het gehucht Mariekerke. 46 Aan het eind van de weg slaan we linksaf de Kruisweg in. 43 Aan het eind rechtsaf (Molenweg) tot de Koekoeksweg. Deze oversteken en rechtdoor het fietspad verder volgen. 41 Aan het eind linksaf de Rapenburgweg inrijden en direct rechtsaf de Hollandseweg in. Aan het eind rechtsaf de Baaiweg in. Eerste weg links. Dit is Boudewijnskerke. Hierna rechtsaf de Schoutweg in. Aan het eind van de Schoutsweg bij de splitsing rechtsaf, dit is de Poppekerkseweg.  Poppekerke (Ser Poppenkerke). Van dit voormalige dorp is bijna niets meer over. Het zijn nog enkele huizen, die dit buurtschap telt. In 1854 waren er nog 70 inwoners. Rond 1900 stonden er nog drie huizen. Het dorp ontleent zijn naam aan de persoon Poppe. In 1271 moet er al een kerk gestaan hebben. Deze was gewijd aan de Heilige Petrus. Het was een dochterkerk van Westkapelle. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) werd deze kerk voor een deel verwoest en is nooit meer hersteld. In 1851 is de ruïne van de kerk en de toren afgebroken. Ook de vliedberg van Poppekerke is in de negentiende eeuw afgegraven. Poppekerke maakte vanaf 1811 deel uit van de gemeente Westkapelle-buiten, die in 1816 met de gemeente Westkapelle-binnen fuseerde tot de gemeente Westkapelle. In 1997 ging Westkapelle over naar de nieuwe gemeente Veere. Sinds 2013 staat er een informatiebord over dit verdwenen dorp. Aan het eind van deze weg links af de Baaiweg.

We vervolgen de Baaiweg tot de Prelaatweg, die we oversteken. De eerste weg rechts rijden we in, dit is de Sint Jan ten Heereweg, een typisch oud-Walchers klinkerweggetje. We rijden door tot aan de Prelaatweg en gaan linksaf het fietspad op en volgen dit tot in Aagtekerke. De vierde weg links, de Brouwerijweg, gaan we in. Eerste weg rechts het Bergwegje in. 15 Aan het eind rechtsaf, even het fietspad op, voorrangsweg oversteken en gelijk links het Kalfhoeksepad op. Dit pad rijden we helemaal uit en op het eind gaan we rechtsaf naar de Zuiverseweg. Hier meteen linksaf, de Aagtekerkseweg, en deze vervolgen tot de eerste B-weg rechts, de Baaijenhovenseweg. We gaan de tweede weg links in, de Hoge Duvekotseweg. We steken de Grijpskerkseweg over, rijden de Zwanenburgseweg in en volgen deze tot de Noordweg. Oversteken en het fietspad op richting Oostkapelle. Na circa 50 meter gaan we rechtsaf de Kleine Putweg in en vervolgens linksaf de Boshoekweg in. Deze blijven we volgen tot het eind, dan links het fietspad van de Parallelweg N57 West op.

Vervolgens gaan we links en nemen de bocht door het tunneltje onder de N57 en dan linksaf de Rijkebuurtweg in 31 tot de dijk. We gaan linksaf deze dijk op en steken de weg over naar het fietspad en gaan dan rechtsaf. 32 We blijven op dit fietspad langs het Veerse Meer 36 volgen en gaan dan linksaf naar Veere. Eerste weg rechts, ’t Singeltje op, dat overgaat in het Smidspad, aan het eind linksaf. We komen dan weer bij ons uitgangspunt.


Popperoute weergeven op een grotere kaart.

Deze (fiets)tocht is gemaakt door mevrouw W. Flissebaalje en de toenmalige redactieleden van De Wete in 1994 en gepubliceerd in De Wete van juli 1994. De tekst van de route is bijgewerkt door Leo Hollestelle in 2002, 2003 en 2014. Herzien door Tiny Polderman (2022).

© 2022 Heemkundige Kring Walcheren


Downloads

Popperoute als PDF 219,6 Kb