Heemkundige Kring Walcheren Heemkundige Kring Walcheren Heemkundige Kring Walcheren
Heemkundige Kring Walcheren Om door een 'ringetje' te halen
Heemkundige Kring Walcheren 'steengoede' artikelen over 't Walcherse heem
Heemkundige Kring Walcheren Je komt 'een berg' te weten

Introductie

De Heemkundige Kring Walcheren is opgericht in 1971 en heeft als doel de kennis van Walcheren en zijn bewoners te bevorderen. Ruim 2.300 leden houden wij op de hoogte van heel veel wetenswaardigheden uit heden en verleden van Walcheren: hun woonomgeving of de streek waarmee ze zich verbonden voelen.

Wij organiseren jaarlijks diverse activiteiten, zoals lezingen en excursies.

Alle leden ontvangen ons kwartaal blad De Wete, dat steeds een gevarieerde inhoud heeft en waarin ook het lezingenprogramma en het verenigingsnieuws zijn opgenomen.

Agenda jaarvergadering 2017

De jaarvergadering vindt op woensdag 26 april 2017 om 20:00 plaats. De agenda van deze vergadering kunt u lezen na het klikken op lees verder.

Lees verder

Jaarverslag 2016

Het jaarverslag over 2016 is beschikbaar.

Lees verder

Stukken jaarvergadering 2017

Voor de jaarvergadering van 26 april a.s. zijn de rekening over 2016 en de begroting voor 2017 beschikbaar.


Downloads

Downloaden 49,5 Kb
Downloaden 45,5 Kb

Publicatiefonds

De Heemkundige Kring Walcheren heeft een publicatiefonds. Dit fonds verleent financiële ondersteuning aan particulieren die een publicatie in boekvorm willen uitgeven. De publicatie moet passen binnen de doelstelling van de vereniging zoals verwoord in de statuten. Dat wil zeggen dat de publicatie bijdraagt aan de instandhouding van het Walchers cultureel erfgoed. Voor het publicatiefonds wordt maximaal € 3.000 per jaar uitgetrokken.

Cultuurfondsprijs 2017

Het bestuur van de Heemkundige Kring Walcheren roept leden en niet-leden op namen van kandidaten voor te dragen voor deze prijs. De sluitingsdatum is verlengd tot 15 maart.

De prijs is bedoeld voor die persoon, groep van personen, of instelling, die zich in de niet-professionele sfeer in de aan de prijsuitreiking voorafgaande periode heeft ingezet voor het behoud en/of de uitbreiding en/of de verspreiding van de kennis en/of de bewustwording van het Walchers cultuurgoed.

Lees verder

Bestellen oude nummers

De Heemkundige Kring Walcheren heeft nog een kleine voorraad van oude nummers van het tijdschrift De Wete. Hier kunt u zien van welke nummers er nog exemplaren voorradig zijn en wat de prijs per exemplaar is.