Heemkundige Kring Walcheren Heemkundige Kring Walcheren Heemkundige Kring Walcheren
Heemkundige Kring Walcheren Om door een 'ringetje' te halen
Heemkundige Kring Walcheren 'steengoede' artikelen over 't Walcherse heem
Heemkundige Kring Walcheren Je komt 'een berg' te weten

Introductie

De Heemkundige Kring Walcheren is opgericht in 1971 en heeft als doel de kennis van Walcheren en zijn bewoners te bevorderen. Ruim 2.300 leden houden wij op de hoogte van heel veel wetenswaardigheden uit heden en verleden van Walcheren: hun woonomgeving of de streek waarmee ze zich verbonden voelen.

Wij organiseren jaarlijks diverse activiteiten, zoals lezingen en excursies.

Alle leden ontvangen ons kwartaal blad De Wete, dat steeds een gevarieerde inhoud heeft en waarin ook het lezingenprogramma en het verenigingsnieuws zijn opgenomen.

Publicatiefonds

De Heemkundige Kring Walcheren heeft een publicatiefonds. Dit fonds verleent financiële ondersteuning aan particulieren die een publicatie in boekvorm willen uitgeven. De publicatie moet passen binnen de doelstelling van de vereniging zoals verwoord in de statuten. Dat wil zeggen dat de publicatie bijdraagt aan de instandhouding van het Walchers cultureel erfgoed. Voor het publicatiefonds wordt maximaal € 3.000 per jaar uitgetrokken.

Jaarverslag 2015 beschikbaar

Het jaarverslag 2015 van onze vereniging is beschikbaar op de pagina Vereniging.

Lange Janproject

Deze zomer is er weer, zoals gebruikelijk, het Lange Janproject Middelburg, een project dat ressorteert onder de Raad van Kerken van Middelburg en onder andere rondleidingen door de historische binnenstad bevat.

lees verder

Bestellen oude nummers

De Heemkundige Kring Walcheren heeft nog een kleine voorraad van oude nummers van het tijdschrift De Wete. Hier kunt u zien van welke nummers er nog exemplaren voorradig zijn en wat de prijs per exemplaar is.