Heemkundige Kring Walcheren Heemkundige Kring Walcheren Heemkundige Kring Walcheren
Heemkundige Kring Walcheren Je komt 'een berg' te weten
Heemkundige Kring Walcheren 'steengoede' artikelen over 't Walcherse heem
Heemkundige Kring Walcheren Om door een 'ringetje' te halen

woensdag 26 april, 20:00

Jaarvergadering

De jaarvergadering van de Heemkundige Kring Walcheren zal plaatsvinden op woensdag 26 april 2017.

Tijdens het huishoudelijk gedeelte komen onder meer de volgende zaken aan de orde: jaarverslagen secretaris en penningmeester, verslag kascommissie, begroting, beleid bestuur en (her)verkiezing bestuursleden.

Tevens is het de bedoeling dat tijdens deze jaarvergadering voor de zesde maal de HKW-Cultuurfondsprijs zal worden uitgereikt (zie hiervoor de rubriek ‘Feiten en mededelingen’ in deze Wete en onze website www.hkwalcheren.nl).

Na de pauze zal Peter Blom, onder meer hoofdredacteur van De Wete, een lezing houden over de adellijke familie Van Borsele van Veere.

·         Woensdag 26 april 2017, aula Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg, aanvang 20.00 uur (zaal open 19.45 uur).

Toegangsprijs

gratis

Terug