Heemkundige Kring Walcheren Heemkundige Kring Walcheren Heemkundige Kring Walcheren
Heemkundige Kring Walcheren 'steengoede' artikelen over 't Walcherse heem
Heemkundige Kring Walcheren Je komt 'een berg' te weten
Heemkundige Kring Walcheren Om door een 'ringetje' te halen

woensdag 26 april, 21:00

De vorsten van Walcheren

In de vijftiende eeuw zijn de leden van de familie Van Borsele van Veere de belangrijkste edelen op Walcheren. Hun bezit wordt in die eeuw sterk uitgebreid door de aankoop van Vlissingen, Domburg en Westkapelle. Zij hebben dan een aaneengesloten stuk van de kust van Vlissingen tot Veere in handen. De macht en het aanzien op Walcheren van Hendrik II van Borsele (ca. 1404-1474) was zodanig dat een onbekende reiziger die dit eiland bezocht, hem “princeps ipsius insulae” (vorst van het eiland) noemde.

De status en invloed van het voor- en nageslacht van Hendrik binnen het graafschap Holland en Zeeland en het Bourgondische rijk is aanzienlijk geweest. Voorbeelden hiervan zijn er genoeg. In de woelige jaren volgend op de moord op graaf Floris V in 1296 heeft Wolfert I van Borsele zich meester gemaakt van de macht in Holland en Zeeland door de zoon van Floris V, graaf Jan I, te kidnappen en in Veere gevangen te houden.

Hendrik II heeft wel diensten verricht voor de Bourgondische hertogen, maar nooit zijn onafhankelijke positie opgegeven door voor hen het ambt van admiraal op zich te nemen. Nog tijdens zijn leven wordt zijn zoon Wolfert IV in 1466 aangesteld als opvolger van Jan van Luxemburg, als “général amiral de la mer d’Artois, Boulonnais, Hollande, Zélande et Frise”.

Erfdochter Anna van Borsele trouwt in 1485 met Filips van Bourgondië, heer van Beveren. Hij was de zoon van Anton van Bourgondië, bijgenaamd de Grote Bastaard omdat hij een bastaardzoon was van hertog Filips de Goede van Bourgondië. Maximiliaan van Bourgondië heeft de hand gehad in dit huwelijk. Anna en Filips erfden na diens overlijden op 29 april 1486 het bezit van Wolfert op Walcheren en de stad Brouwershaven.

In de lezing komen deze leden van de familie aan bod. Daarnaast wordt een schets gegeven over hoe zij woonden in hun kastelen, hun liefdes en passies, hun leven en sterven.

Terug