Op website In tijdschriften De Wete
Heemkundige Kring Walcheren Heemkundige Kring Walcheren Heemkundige Kring Walcheren
Heemkundige Kring Walcheren 'Steengoede' artikelen over 't Walcherse heem
Heemkundige Kring Walcheren Je komt 'een berg' te weten
Heemkundige Kring Walcheren Om door een 'ringetje' te halen

Walcherse verhalen

Introductie

De Heemkundige Kring Walcheren is opgericht in 1971 en heeft als doel de kennis van Walcheren en zijn bewoners te bevorderen. Ruim 2.200 leden (stand per 1 januari 2018: 2.243 leden) houden wij op de hoogte van heel veel wetenswaardigheden uit heden en verleden van Walcheren: hun woonomgeving of de streek waarmee ze zich verbonden voelen.

Wij organiseren jaarlijks diverse activiteiten, zoals lezingen en excursies. Om de drie jaar reiken wij de HKW Cultuurfondsprijs uit en sinds 2016 verlenen wij met ons Publicatiefonds financiële ondersteuning aan particulieren die een publicatie in boekvorm willen uitgeven.

Alle leden ontvangen ons kwartaal blad De Wete, dat steeds een gevarieerde inhoud heeft en waarin ook het lezingenprogramma en het verenigingsnieuws zijn opgenomen.

Onze nieuwe folder

Om onze vereniging, onze doelstellingen en activiteiten te promoten hebben we een nieuwe folder gemaakt. Deze is verkrijgbaar bij onze activiteiten. Wilt u deze folder hebben, voor uzelf of om door te geven aan familie, vrienden en kennissen, neem dan contact op het secretariaat (via de pagina Contact).


Downloads

Downloaden 108,9 Kb

Geef een lidmaatschap cadeau!

Is er binnenkort iemand jarig in uw naaste omgeving? Zoekt u een origineel Sinterklaas- of Kerstcadeau? Of wilt u eindelijk eens verlost zijn van een buurvrouw die steeds weer naar uw Wete vraagt? Vul dan de Cadeaubon in. U kunt deze hieronder downloaden en vervolgens uitprinten. De nota gaat naar de schenker en het januarinummer 2019 met de welkomstbrief gaat naar de ontvanger. Een cadeau-abonnement geldt voor een kalender jaar en kost € 15,-.


Downloads

Downloaden 74,1 Kb

Tijdschrift De Wete via de Tijdschriftenbank

Via de website Tijdschriftenbank Zeeland van de Zeeuwse Bibliotheek zijn alle nummers van ons tijdschrift De Wete t/m 2015 niet alleen te raadplegen, maar ook is de inhoud te doorzoeken op auteurs, onderwerp, titels enzovoorts. Via de zoekbox rechtsboven deze website kunt u direct in 43 jaargangen van De Wete in de Tijdschriftenbank zoeken.

Walcherse veldnamen digitaal

De voormalige veldnamencommissie van de HKW heeft de afgelopen jaren de inhoud van de zes publicaties gedigitaliseerd. De gegevens worden nu toegevoegd aan het de website Geoloket Cultuur Historie van de Provincie Zeeland. Aan de hand van een korte handleiding kunt u het resultaat nu al raadplegen.


Downloads

Handleiding 1,4 Mb

HKW heeft de ANBI-status

De Heemkundige Kring Walcheren heeft van de Belastingdienst de ANBI-status gekregen. Het gaat in ons geval om ANBI met culturele status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. De toekenning van deze status houdt onder meer in dat de kosten van het HKW-lidmaatschap en eventuele donaties en giften aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.
De status is verleend met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017.

Publicatiefonds

De Heemkundige Kring Walcheren (HKW) verleent financiële ondersteuning aan particulieren die een publicatie in boekvorm op papier willen uitgeven. De publicatie dient de doelstelling van de vereniging HKW te ondersteunen, zoals deze is verwoord in artikel 2 van de statuten, dat wil zeggen dat de publicatie bijdraagt aan het instandhouden van het Walchers cultuurgoed, het bijeenbrengen, bevorderen en verbreiden van de kennis van Walcheren, zijn bewoners, zijn landelijke en stedelijke schoonheid, een en ander in de ruimste zin genomen.

Lees verder

Erfgoedfonds

De Heemkundige Kring Walcheren (HKW) verleent financiële ondersteuning aan natuurlijke of rechtspersonen, die een incidentele activiteit willen ontplooien, die uitvoering geeft aan of passend is binnen de doelstelling van de vereniging, zoals deze is verwoord in de statuten van de vereniging; dat wil zeggen dat de activiteit bijdraagt aan het instandhouden van het Walchers cultuurgoed, het bijeenbrengen, bevorderen en verbreiden van de kennis van Walcheren, zijn bewoners, zijn landelijke en stedelijke schoonheid, een en ander in de ruimste zin genomen.

Lees verder

Bestellen oude nummers

De Heemkundige Kring Walcheren heeft nog een kleine voorraad van oude nummers van het tijdschrift De Wete. Hier kunt u zien van welke nummers er nog exemplaren voorradig zijn en wat de prijs per exemplaar is.