Op website In tijdschriften De Wete
Heemkundige Kring Walcheren Heemkundige Kring Walcheren Heemkundige Kring Walcheren
Heemkundige Kring Walcheren 'Steengoede' artikelen over 't Walcherse heem
Heemkundige Kring Walcheren Om door een ringetje te halen
Heemkundige Kring Walcheren Je komt 'een berg' te weten

Heemkundige Kring Walcheren


De Heemkundige Kring Walcheren is opgericht in 1971 en heeft als doel de kennis van Walcheren en zijn bewoners te bevorderen. Ruim 2.200 leden houden wij op de hoogte van heel veel wetenswaardigheden uit heden en verleden van Walcheren: hun woonomgeving of de streek waarmee ze zich verbonden voelen.

Wij organiseren jaarlijks diverse activiteiten, zoals lezingen en excursies. Om de drie jaar reiken wij de HKW Cultuurfondsprijs uit, sinds 2016 verlenen wij met ons Publicatiefonds financiële ondersteuning aan particulieren die een publicatie in boekvorm willen uitgeven en sinds 2018 ook een Erfgoedfonds om activiteiten te ondersteunen die ons cultureel erfgoed in stand houden.

Alle leden ontvangen ons kwartaal blad De Wete, dat steeds een gevarieerde inhoud heeft en waarin ook het lezingenprogramma en het verenigingsnieuws zijn opgenomen.

Beloningsbeleid vereniging: De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. De onkosten, gemaakt in het kader van de uitoefening van de bestuursfunctie, worden vergoed, mits niet bovenmatig. De vereniging heeft geen personeel in dienst. Het RSIN/fiscaal-nummer van de vereniging is 802236480. Met ingang van 1 januari 2017 is de Heemkundige Kring Walcheren aangemerkt als een ANBI met een Culturele status. (ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling).

IBAN: NL20 INGB 0002 4051 63 t.n.v. Heemkundige Kring Walcheren
 
De statuten van onze vereniging en de privacyverklaring in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kunt u hieronder downloaden.


Downloads

Statuten Heemkundige Kring Walcheren 190,3 Kb
AVG privacyverklaring 54,4 Kb