Op website In tijdschriften De Wete
Heemkundige Kring Walcheren Heemkundige Kring Walcheren Heemkundige Kring Walcheren
Heemkundige Kring Walcheren Je komt 'een berg' te weten
Heemkundige Kring Walcheren 'Steengoede' artikelen over 't Walcherse heem
Heemkundige Kring Walcheren Om door een ringetje te halen

Bestuur en commissies

Dagelijks Bestuur
mevr. Tiny Polderman, voorzitter
Oudestraat 51
4351 AT Veere

mevr. Wil Valckenier von Geusau-Brouwer, secretaris
Toorenvliedtwegje 4
4335 HE Middelburg
tel. 0118-629449

dhr. Rob Hubrechsen, penningmeester
Veerweg 39
4493 AM Kamperland
tel. 0113-373891

dhr. Doede Holtkamp, bestuurslid
dhr. Ilja Mostert, bestuurslid

Ledenadministratie
dhr. Rob Hubrechsen
Veerweg 39
4493 AM Kamperland
tel. 0113-373891
email: ledenadministratie@hkwalcheren.nl

Redactie De Wete
dhr. Peter Blom, hoofdredacteur
dhr. Bert Gerestein, eindredacteur
mevr. Mieke Meijer, beeldredacteur
mevr. Henny van der Heijden, secretaris
mevr. Hetty Begheyn, redactielid
dhr. Roel Gabriëlse, redactielid
mevr. Coby Lere-Boone, redactielid

Activiteitencommissie
mevr. Tineke Kodde
mevr. Addy Simonse
mevr. Anja van der Most-Zuurdeeg

Webmasters
dhr. Leo Hollestelle
dhr. Sjoerd de Nooijer

Ereleden
mevr. Cor van Nieuwenhuyzen (1982)
dhr. Willem Roose (1995)
dhr. Frans van den Driest (2018)