Op website In tijdschriften De Wete
Heemkundige Kring Walcheren Heemkundige Kring Walcheren Heemkundige Kring Walcheren
Heemkundige Kring Walcheren Om door een ringetje te halen
Heemkundige Kring Walcheren Je komt 'een berg' te weten
Heemkundige Kring Walcheren 'Steengoede' artikelen over 't Walcherse heem

Bestuur en commissies

Dagelijks Bestuur
mevr. Tiny Polderman, voorzitter
Oudestraat 51
4351 AT Veere
tel. 0118-502010

mevr. Wil Valckenier von Geusau-Brouwer, secretaris
Toorenvliedtwegje 4
4335 HE Middelburg
tel. 0118-629449

dhr. Pieter de Bruijne, penningmeester
Amnestylaan 56
4336 LA Middelburg
tel. 06-17410131

dhr. Doede Holtkamp, bestuurslid
dhr. Arend Jan van Houte, bestuurslid

Ledenadministratie
dhr. Pieter de Bruijne
Amnestylaan 56
4336 LA Middelburg
tel. 06-17410131
email: ledenadministratie@hkwalcheren.nl

Redactie De Wete
dhr. Peter Blom, hoofdredacteur
vacant, eindredacteur
mevr. Mieke Meijer, beeldredacteur
dhr A.J. van Houte, redactielid
mevr. Hetty Begheyn, redactielid
dhr. Roel Gabriëlse, secretaris
mevr. Coby Lere-Boone, redactielid

Activiteitencommissie
mevr. Lidewij Noordhoek-van der Borgt
mevr. Maja Monkel-in 't Veld
mevr. Marianne de Bruijne-de Rijke
mevr. Wil Valckenier von Geusau-Brouwer

Webmaster
dhr. Rob Hubrechsen

Ereleden
mevr. Cor van Nieuwenhuyzen (1982)
dhr. Willem Roose (1995)
dhr. Frans van den Driest (2018)