Op website In tijdschriften De Wete
Heemkundige Kring Walcheren Heemkundige Kring Walcheren Heemkundige Kring Walcheren
Heemkundige Kring Walcheren Om door een ringetje te halen
Heemkundige Kring Walcheren 'Steengoede' artikelen over 't Walcherse heem
Heemkundige Kring Walcheren Je komt 'een berg' te weten

Artikelen uit De Wete in PDF

Op deze pagina vindt u een selectie van artikelen uit de eerste 44 jaargangen De Wete in PDF. Een groot aantal artikelen uit De Wete's zijn in PDF beschikbaar. Deze zijn opgenomen in de database op deze website. 

Daarnaast kunt u gebruik maken van de Tijdschriftenbankzeeland. Op deze website kunt u de De Wete digitaal op trefwoord doorzoeken.

Artikel in PDF
Groei en krimp. De bewoningsgeschiedenis van Hof Ravestein
Auteur: Jaco Simons
Uitgebreide versie van het artikel, gepubliceerd in: De Wete 42e jrg nr 4, oktober 2013, pagina 23-30
Artikel in PDF
Recept Profetenbrood
Auteur: Leny Sinke-Boone
Gepubliceerd in: De Wete 11e jrg nr 4, oktober 1982, pagina 3-4
Het recept voor een lekker koekje bij de koffie en de thee.
Artikel in PDF
Oosterlingen in oude handelsstad. Het gezantschap van Sultan Alaoedin
Auteur: C.G. van Aalst
Gepubliceerd in: De Wete 23e jrg nr 4, oktober 1994, pagina 19-22
In de Oude of Sint Pieterskerk in Middelburg lag het graf van Abdoel Hamid, hoofdgezant Sultan van Atjeh. Hij was meegekomen met een schip van Zeeuwse handelaren en overleed in Middelburg in 1602.
Artikel in PDF
Automobielweek in Walcheren
Auteur: J.H. Midavaine
Gepubliceerd in: De Wete 25e jrg nr 3, juli 1996, pagina 7-12
In de laatste week van juni 1910 organiseerde de sportcommissie van de Nederlandsche Automobiel Club een propagandatocht naar Walcheren. In elke Walcherse gemeente werd de karavaan met enthousiasme begroet.
Artikel in PDF
De Veerse brandweer
Auteur: J.H. Midavaine
Gepubliceerd in: De Wete 26e jrg nr 2, april 1997, pagina 10-17
Een schets van de geschiedenis van de brandweer van het stadje Veere, vanaf 1643 toen het stadsbestuur het besluit nam om brandemmers aan te schaffen.
Artikel in PDF
Water voor Vlissingen. De geschiedenis van het pompstation Biggekerke
Auteur: P. van Tuyl
Gepubliceerd in: De Wete 26e jrg nr 3, juli 1997, pagina 9-15
In de duinen van Dishoek lag een pompstation voor de drinkwatervoorziening van Vlissingen.
Artikel in PDF
Begrafenisgebruiken op Walcheren
Auteur: Marco Evenhuis en Piet Minderhoud
Gepubliceerd in: De Wete 26e jrg nr 3, juli 1997, pagina 26-32
Beschrijving van traditionele begrafenisgebruiken op Walcheren.
Artikel in PDF
Nach Walcheren abkommandiert. Ervaringen van Duitse militairen op Walcheren
Auteur: Jules Braat
Gepubliceerd in: De Wete 26e jrg nr 4, oktober 1997, pagina 3-14
De auteur interviewde enkele Duitse oud-militairen hun tijd op Walcheren in de jaren 1940-1944.
Artikel in PDF
Achthonderd jaar Koudekerke? Een herdenking zonder jubileum
Auteur: W. Aarnoutse
Gepubliceerd in: De Wete 27e jrg nr 1, januari 1998, pagina 3-7
Op basis van oude charters en oorkondeboeken komt de auteur tot de conclusie dat Koudekerke op z'n minst in 1998 800 jaar bestaat.
Artikel in PDF
Honderd jaar Kaljouw Oud Papier
Auteur: J. Kaljouw
Gepubliceerd in: De Wete 27e jrg nummer 1, januari 1998, pagina 7-17
De geschiedenis van een familiebedrijf in Oost-Souburg (Abeele), van voddenboer tot onderneming in afvalrecycling.
Artikel in PDF
IJskelders en ijsfabrieken in Middelburg
Auteur: A.F. Franken
Gepubliceerd in: De Wete 27e jrg nr 1, januari 1998, pagina 17-23
In Middelburg waren enkele ijskelders die werden gebruikt voor het koel opslaan van medicijnen en ingrediënten voor de bereiding van voedsel.
Artikel in PDF
Chocolademolens en de Fak Brouwers
Auteur: E. van Wijk
Gepubliceerd in: De Wete 27e jrg nr 2, april 1998, pagina 2-11
De familie Fak Brouwer uit Middelburg hield zich bezig met de productie van chocolade en gebruikte hiervoor molens.
Artikel in PDF
Brigade uitgezet, kazerne in orde bevonden. De Koninklijke Marechaussee op Walcheren
Auteur: Jules Braat
Gepubliceerd in: De Wete 27e jrg nr 3, juli 1998, pagina 10-17
Het in 1814 opgerichte korps Marechaussee was het eerst actief in Westkapelle, later ook in Middelburg, Domburg en Vlissingen.
Artikel in PDF
IJzergieterij Boddaert
Auteur: A.F. Franken
Gepubliceerd in: De Wete 28e jrg nr 1, januari 1999, pagina 6-14
Aan de Kousteensedijk te Middelburg was ijzergieterij Boddaert gevestigd, opgericht in 1850.
Artikel in PDF
Praetereunt et Imputantur. Oude zonnewijzers op Walcheren
Auteur: J.T.H.C. Schepman
Gepubliceerd in: De Wete 28e jrg nr 2, juli april 1999, pagina 21-26
Zonnewijzers zijn een oud maar doeltreffend instrument om de stand van de zon te bepalen en het uur van de dag. Een beschrijving van enkele (oude) zonnewijzers op Walcheren.
Artikel in PDF
'Een bron van levensvreugd'. Trouwen in Middelburg in de periode 1811-1922
Auteur: Leo Hollestelle
Gepubliceerd in: De Wete 28e jrg nr 4, december 1999, pagina 15-24
In de Zeeuwse hoofdstad waren er verschillen in trouwen per klasse. In het artikel wordt ook ingegaan op de afkomst en herkomst van de huwelijkspartners.
Artikel in PDF
Rijst pellen aan de Seisstraat. De N.V. Middelburgsche Stoompellerij en Meelfabriek
Auteur: A.F. Franken
Gepubliceerd in: De Wete 30e jrg nr 2, april 2001, pagina 21-27
Van 1856 tot 1865 was in Middelburg een rijstpellerij actief waarin enkele bekende Middelburgers participeerden.
Artikel in PDF
Van Kaldakirika naar Koudekerke. Historische notities bij een middeleeuwse plaatsnaam
Auteur: W. Aarnoutse
Gepubliceerd in: De Wete 30e jrg nr 3, juli 2001, pagina 2-10
Een bezoek aan plaatsen in Zeeland, Nederland, Vlaanderen en Duitsland met de naan Koudekerke.
Artikel in PDF
Gebakken straatnaambordjes in Middelburg
Auteur: J. Moekotte
Gepubliceerd in: De Wete 30e jrg nr 3, juli 2001, pagina 10-12 en 31e jrg nummer 1, januari 2002, pagina 20-22
In 1885 kocht de Gemeente Middelburg door het Franse bedrijf Gillet gebakken straatnaambordjes. Enkele zijn nog in de stad terug te vinden.
Artikel in PDF
Loggia's en trapportalen. Het werk van de Middelburgse architecten Goethals
Auteur: A. van Santen
Gepubliceerd in: De Wete 30e jrg nr 4, oktober 2001, pagina 14-24
C.A. Goethals en zijn zoon A.L.J. Goethals ontwierpen en bouwden in de jaren 1900-1925 een aantal belangrijke villa's in Middelburg en Oostkapelle.
Artikel in PDF
The Middelburg Margarine Works. De geschiedenis van een Middelburgse margarinefabriek
Auteur: A.F. Franken
Gepubliceerd in: De Wete 31e jrg nr 2, april 2002, pagina 9-18
Aan de Seisstraat te Middelburg was vanaf 1865 een margarinefabriek gevestigd die o.a. 'kunstboter' fabriceerde.
Artikel in PDF
Weg met de weggetjes. Het verdwijnen van de allerlaatste weggetjes op Walcheren
Auteur: Aad de Klerk
Gepubliceerd in: De Wete 31e jrg nr 3, juli 2002, pagina 15-18
Het signaleren van het verdwijnen van drie karakteristieke weggetjes op Walcheren, zonder ingrijpen van de overheid.
Artikel in PDF
Geef... acht! Op de plaats... rust! Herinneringen van een dienstplichtig militair te Middelburg
Auteur: Jules Braat
Gepubliceerd in: De Wete 31e jrg nr 4, oktober 2002, pagina 3-13
De auteur beschrijft zijn diensttijd als dienstplichtig militair in opleiding bij de Centrale Opleidingsschool voor Administratief Kader aan de kazerne te Middelburg, begin jaren vijftig.
Artikel in PDF
Walcheren en de Ramp. De gevolgen van de stormvloed van 1953 voor Walcheren
Auteur: Leo Hollestelle
Gepubliceerd in: De Wete 32e jrg nr 1, januari 2003, pagina 3-15
Walcheren is door de stormvloed van 1953 niet zo zwaar getroffen als andere delen in Zuidwest-Nederland. Toch was er op verschillende plaatsen behoorlijke schade.
Artikel in PDF
Himmelfahrtkommando. Duitse krijgsgevangenen op Walcheren
Auteur: Jules Braat
Gepubliceerd in: De Wete 32e jrg nr 4, oktober 2003, pagina 3-13
Duitse krijgsgevangen militairen werden na de oorlog ingezet bij het opruimen van mijnenvelden en bleven daardoor nog enige tijd op Walcheren.
Artikel in PDF
Scheepswerf Meerman. De geschiedenis van een bijzonder bedrijf te Arnemuiden
Auteur: A.F. Franken
Gepubliceerd in: De Wete 32e jrg nr 4, oktober 2003, pagina 14-18
Op deze oude scheepswerf in Arnemuiden werden schepen van het type hoogaars gebouwd. De werf is enkele jaren geleden gerestaureerd.
Artikel in PDF
De Spoorboot van Middelburg. Een Middelburgse veerdienst in de jaren 1864-1872
Auteur: J. Kaljouw
Gepubliceerd in: De Wete 32e jrg nr 4, oktober 2003, pagina 18-27
Tot aan de komst van de spoorlijn in 1872 vervulde de N.V. Spoorbootmaatschappij Middelburg veerdiensten tussen de hoofdstad en Bergen op Zoom.
Artikel in PDF
De laatste der mohikanen. De laatste man in Walcherse dracht
Auteur: Frans van den Driest
Gepubliceerd in: De Wete 33e jrg nr 1, januari 2004, pagina 22-25
Op 14 oktober 2003 overleed Pieter Verhage. Hij was de laatste man die de Walcherse (mannen)dracht droeg.
Artikel in PDF
Paauwenburg. Van boerderij te Koudekerke tot woonwijk van Vlissingen / Boerenhofstede en de familie Aarnoutse
Auteur: Jaco Simons
Gepubliceerd in: De Wete 38e jrg nrs , april 2009, pagina 9-14 en nr 3, juli 2009, pagina 14-23.
Tweeluik over de geschiedenis van de voormalige boerderij Paauwenburg te Vlissingen en haar bewoners, waarnaar later een woonwijk is vernoemd.
Herbeplanter van Walcheren. Het werk van Christiaan Pieter Broerse
Auteur: Peter Fraanje
Gepubliceerd in: De Wete 37e jrg nr 2, april 2008, pagina 3-11
De tuin- en landschapsarchitect C.P. Broerse (1902-1995) is de motor geweest van de herbeplanting van Walcheren na de inundatie van 1944. De in Serooskerke geboren Broerse was een bevlogen man met een duidelijke visie op de relatie van de mens met zijn woonomgeving.
Heerlijke rechten. De ambachtsheerlijkheid Melis- en Mariekerke
Auteur: Rob de Groot
Gepubliceerd in: De Wete 39e jrg nr 1, januari 2010, pagina 3-14
Het ontstaan van de ambachtsheerlijke rechten op Walcheren in het algemeen en die van Melis- en Mariekerke in het bijzonder, met aandacht voor de families van deze ambachtsheerlijkheid vanaf de Middeleeuwen tot heden.