Op website In tijdschriften De Wete
Heemkundige Kring Walcheren Heemkundige Kring Walcheren Heemkundige Kring Walcheren
Heemkundige Kring Walcheren Om door een ringetje te halen
Heemkundige Kring Walcheren Je komt 'een berg' te weten
Heemkundige Kring Walcheren 'Steengoede' artikelen over 't Walcherse heem

Inhoudsopgave

Van de artikelen en bijdragen die in De Wete vanaf juni 1971 tot heden zijn verschenen is een inhoudsopgave gemaakt. Aan de hand van trefwoorden kunt u de gewenste informatie vinden. Elk trefwoord bevat verwijzingen naar één van de 1.800 artikelen en bijdragen. Vermeld is de naam van de auteur, de jaargang en het nummer van de betreffende Wete en de paginanummers. Ook de artikelen uit de zogenaamde Bevrijdingswete zijn opgenomen. Deze Wete was een extra uitgave in november 1994 ter gelegenheid van de herdenking aan de bevrijding van Walcheren vijftig jaar geleden. Oude nummers van De Wete zijn beschikbaar bij de Zeeuwse Bibliotheek en het Zeeuws Archief, beide te Middelburg. U kunt ons altijd vragen om nadere informatie over de door u gevonden artikels. Ook is het mogelijk één of meerder exemplaren van oude Wete's te bestellen.

Toelichting
Achter sommige titels staan tussen haakjes de naam van de rubriek waaronder de betreffende bijdrage behoort. Sommige artikelen en bijdragen zijn aan meerdere trefwoorden toegevoegd. Bijvoorbeeld een artikel over Arnemuidse vissers in Veere is geplaatst onder de trefwoorden Arnemuiden, Veere en Visserij.

In de afgelopen 45 jaar heeft De Wete enkele vaste rubrieken gekend. Enkele daarvan bestaan nog steeds. Het betreffen de volgende rubrieken:

Archiefvondsten
Van april 1990 tot en met januari 1999 werd in deze rubriek de inhoud van een document dat in een van de vele Walcherse archieven werd aangetroffen belicht.

Bijeenkomst of excursie
Het verslag van een lezing of excursie georganiseerd door de Heemkundige Kring Walcheren

Boekbespreking
In elke Wete wordt minstens één publicatie over het Walcherse heem besproken. De rubriek heet 'k è heleze (ik heb gelezen).

Dijkje
Van 1977 tot en met april 1996 verzorgde de heer A.H. van Dijk uit Vlissingen heemkundige speldeprikjes in de
vorm van korte stukjes: een enkele opmerking of een meer inhoudelijk commentaar. Dijkjes die voldoen aan de laatstgenoemde vorm zijn in het overzicht opgenomen.

Laat het De Wete weten
In deze rubriek worden vragen van leden aan de lezers voorgelegd. Meestal betreft het een 'zoekplaatje'.

De Wete weet het
De reacties van de lezers op de vragen gesteld in de rubriek 'Laat het De Wete weten'.

Reacties
De rubriek waar reacties van lezers op de inhoud van artikelen en bijdragen worden vermeld. In het overzicht zijn alleen reacties met een grotere informatieve waarde opgenomen.

Vadertjes
Vanaf april 1990 verzorgt Frans van den Driest uit Serooskerke deze rubriek. Aan de hand van aantekeningen van de heemkundige Jan Vader (1875-1966) belicht hij diverse aspecten van het Walcherse heem, zoals gezegden, gebruiken, maar ook allerlei historische feiten.

Walcheren in woord en beeld
Van april 1978 tot en met april 1997 verzorgde Frans Broeksma uit Middelburg een praatje bij een plaatje. De plaatjes zijn door hemzelf getekend en beelden verschillende aspecten van het Walcherse heem uit, van een straat, een kerkgebouw, oude gebruiken tot een stoeppaal die zomaar ergens aangetroffen is.