Op website In tijdschriften De Wete
Heemkundige Kring Walcheren Heemkundige Kring Walcheren Heemkundige Kring Walcheren
Heemkundige Kring Walcheren 'Steengoede' artikelen over 't Walcherse heem
Heemkundige Kring Walcheren Je komt 'een berg' te weten
Heemkundige Kring Walcheren Om door een ringetje te halen

Trefwoorden

Achter sommige titels staan tussen haakjes de naam van de rubriek waaronder de betreffende bijdrage hoort. Sommige artikelen en bijdragen zijn aan meerdere trefwoorden gekoppeld. Bijvoorbeeld een artikel over Arnemuidse vissers in Veere is geplaatst onder de trefwoorden Arnemuiden, Veere en Visserij. Als u dit artikel via de zoekfunctie opzoekt dan wordt het drie keer als zoekresultaat getoond.


Resultaten trefwoord "Middelburg (geschiedenis)"

Titel Auteur Nummer Pagina PDF
Angstige uren in Middelburg (sep./okt. 1944) J. Braat 1994 Bevrijdingswete 13-15
Armen en armenzorg in 19de eeuw P.W. Sijnke 1977 nr. 4 11-12
Armoede in Middelburg in de 19de eeuw (Vadertje) F. van den Driest 2006 nr. 2 32-38
Bankroetier en dominee. Dubieuze predikant Engelse gemeente C.G. van Aalst 1997 nr. 1 3-6
Bedelaars uit vroeger tijd (Middelburg) J.L. Heerebout 1973 nr. 8 26
Belegering en ontzetting Middelburg 1574 (Vadertje) F. van den Driest 1999 nr. 1 35-37
Bewogen jaren. Middelburg in de 20ste eeuw (boekbespreking) T. Polderman 1995 nr. 1 28-29
Bewoners van de Spanjaardstraat (boekbespreking) L.M. Hollestelle 2006 nr. 3 45-46
Bezoek prins van Wales aan Middelburg (Middelburgsche Courant 22 jan. 1879) 1988 nr. 4 18
Boerenleiders toegejuicht. Het bezoek van Botha en De la Rey aan Middelburg in 1902 A.F. Wennekes 2003 nr. 1 15-18
Bombardement: Blitz brandt gat in histostadt A.H. van Dijk 1991 nr. 3 25-26
Burgerweeshuis (De Wete weet het) 1992 nr. 1 8
COAK en de Ramp, twee reacties 2003 nr. 2 34-37
Commanderij van de ridderlijke Duitse Orde te Middelburg P.E.M. Aengenheyster 1993 nr. 1 25-28
Commissie tot uitspanning en nut v.d. ambachtsman (archiefvondsten) P.J. Smallegange 1995 nr. 2 12
De Ambonese furie. Rellen tijdens de Middelburgse kermis in 1951 J. Braat 2005 nr. 2 3-11
De Brand van Middelburg. Enige beschouwingen aan de hand van het eindrapport van het NIMH Peter Romijn 2017 nr. 3 3-7 Lees verder
De funeraire cultuur in de gemeente Middelburg (boekbespreking) D. van Nieuwenhuijzen 2006 nr. 4 41-43
De gasloze woensdag. Duisternis, koud eten en ander ongemak in Middelburg in WOI L.P. van der Vliet 2009 nr. 4 25-33
De Geneeskundige School in Middelburg, 1824-1866 F. van den Driest 2001 nr. 1 12-20
De geschiedenis van Dauwendaele 1991 nr. 3 35
De geschiedenis van Middelburg in vogelvlucht (Verslag bijeenkomst) Frans van den Driest 2016 nr. 2 49-52
De grote brand in de Lange Delft op zaterdag 7 december 1929 G. de Ru 1992 nr. 2 23-25 Lees verder
De hel van Middelburg. Brandweerlieden over de dag dat Middelburg brandde, 17 mei 1940 Jacques Cats 2010 nr. 2 7-10
De historie van de wijk waarin ik woon (Stromenwijk) P.C. Smolders 1990 nr. 3 27-28
De huisnamen van Middelburg, een onderzoek naar hun betekenis (bijeenkomst) L. Jobse-Schreijenberg 2005 nr. 2 41-43
De jaren van mijn jeugd... Herinneringen aan Middelburg in oorlogstijd 1939-1944 (I) E.G. Blaas 2008 nr. 3 14-18
De jaren van mijn jeugd... Herinneringen aan Middelburg in oorlogstijd 1939-1944 (II) E.G. Blaas 2008 nr. 4 23-25
De Kaaimannen van de Creaturenkerk (toga-strijd te Middelburg) C.G. van Aalst 1996 nr. 2 25-28
De laatste bommen. Een bombardement op Middelburg op 23 januari 1945 J. Braat 2005 nr. 1 15-19
De MCC: rederij, slavenhaler, scheeps- én machinebouwer (Boekbespreking) Johan Francke 2015 nr. 2 36-37
De meekrapcultuur te Middelburg en omgeving P.W. Sijnke 1992 nr. 4 14-16
De meekrapcultuur te Middelburg en omgeving P.W. Sijnke 1993 nr. 3 20
De meekrapcultuur te Middelburg en omgeving (reactie) A.F. Franken 1993 nr. 2 5-6
De Middelburg-Cantate (De Wete weet het) 2003 nr. 2 30-34
De Middelburg-Cantate, deel 2 (De Wete weet het) 2003 nr. 3 32-39
De Middelburgse grachtengordel (bijeenkomst) Leo Faase 2014 nr. 1 52-56
De Middelburgse regentenmentaliteit (bijeenkomst) L. Jobse-Schreyenberg 2001 nr. 2 39-40
De Portugees-Israëlitische begraafplaats te Middelburg A. Vos 1989 nr. 2 27-34
De rechte weg (boekbespreking) Guus Boone 2021 nr. 4 36-41
De school van Gouka. School F aan de Lange Delft te Middelburg C.J. Geldhof 2006 nr. 3 21-26
De Sjoel van Zeeland (Synagoge Middelburg) (boekbespreking) T. Polderman 1995 nr. 2 25
De verminking van de bolwerken van Middelburg in 1867 A. van Santen 1994 nr. 3 12-15
De Zeeuwsche Spoorbootmaatschappij. Een Middelburgse veerdienst in de jaren 1872-1911 J. Kaljouw 2004 nr. 3 19-30
Dora van Roozenburg. Belevenissen van een dienstbode in een villa te Middelburg A.J. Puype 2005 nr. 2 11-15
Drogisterij Schulte en Thieme (Laat het De Wete weten) 1989 nr. 2 2
Een Automobiel. Hoog gezelschap op bezoek in Middelburg Antoon Bosselaers 2014 nr. 2 18-24 Lees verder
Een bron van levensvreugd. Trouwen in Middelburg 1811-1922 L.M. Hollestelle 1999 nr. 4 15-24
Een halfopen gaskraan? Nogmaals, de stadsbrand in Middelburg, 17 mei 1940 Lein J. Gilde 2014 nr. 3 9-14 Lees verder
Een leraar voor jongeheren. David Borking, Franse-kostschoolhouder te Middelburg T. Visser 2003 nr. 2 10-15
Een majestueuze entree. Het havenkanaal van Middelburg 1535-1816 L.M. Hollestelle 2009 nr. 1 3-17
Eerste vlieger op Abdijplein (gravure V.d. Venne) A.H. van Dijk 1981 nr. 1 22-23
Eet nooit worst! Leverworstvergiftiging in Middelburg in 1874 A.F. Franken 1999 nr. 4 25-29
Ein Spaziergang durch Middelburg (reactie) J. Braat 1996 nr. 2 32-33
Ein Spaziergang durch Middelburg (reactie) 1996 nr. 3 32-33
Ein Spaziergang durch Middelburg. Een bezettings-wandeling J. Braat 1996 nr. 1 11-17
Engelandvaarders. Familie De Bruyne ontvlucht Middelburg in mei 1940 P. de Bruyne 2005 nr. 2 24-28
Fa. Vogel te Middelburg. Beproeving van een brandkast E. van Wijk 1993 nr. 2 9-10
Firma Krapels, stoomververij en wasserij (Laat het De Wete weten) A.F. Franken 1986 nr. 4 11
Foxtrot in de achterkamer. De dansschool van Meeuse in Middelburg Karel Meertens 2020 nr. 3 32-39
Geschiedenis Markt en nijverheid te Middelburg (boekbespreking) R.J. Swiers 1998 nr. 4 30-31
Geschiedenis van de Gereformeerde Kerk te Middelburg tot 1917 S.G. Francke 1988 nr. 2 4-11
Geschiedenis. La Hollande pittoresque le coeur du pays H. Harvard 1989 nr. 4 3-12
Geschiedenis. La Hollande pittoresque le coeur du pays (slot) H. Harvard 1990 nr. 2 16-21
Herinneringen aan Middelburg (1872-1881) J.A. Daman 1982 nr. 1 8-9
Herinneringen aan Middelburg (1872-1881) (2) J.A. Daman 1982 nr. 2 23-25
Herinneringen aan Middelburg (1872-1881) (3) J.A. Daman 1982 nr. 3 8-9
Het beleg van Middelburg en de Zeeuwse Munt P.J. Davidse 1979 nr. 2 8-9
Het huis met de rode pilaren (reactie) 1996 nr. 4 37-39
Het huis met de rode pilaren. Drogisterij Schulte & Thieme A.F. Franken 1996 nr. 3 25-28
Het Luthers weeshuis of weesschool in Middelburg J.C. de Hooge 1983 nr. 2 4-7
Het Middelburgse Gasthuis (bijeenkomst) R. Rauwe 1991 nr. 1 2-3
Het oorlogsmonument in Middelburg. Opdat wij niet vergeten C.G. van Aalst 1995 nr. 2 14-15
Hoe men Middelburgers bij de neus kan nemen J.H. Midavaine 1995 nr. 2 13
Hofleveranciers in Middelburg anno 1986 A.F. Franken 1986 nr. 3 2-6
Hoog bezoek. Lady Baden Powell in Middelburg, 1946 J. Braat 2004 nr. 3 11-17
Huurders lief en leed (Bijeenkomst) Leo Faase 2019 nr. 2 53-54
IJspret in Middelburg L. Cornelisse 2007 nr. 3 39-41
J. Agelink van Rentergem. De maker van de Bellinkbrug A.F. Franken 1997 nr. 3 34-35
J.A. van de Perre en het gebouw van de Middelburgse rechtbank F.H. Jilleba 1974 nr. 12 ongenummerd
Jodengang en jodenkerkhof te Middelburg W.C. Flissebaalje 1982 nr. 4 16-19
Jonge jongens. De Rijkskweekschool te Middelburg, 1877-1923 (deel 1) T. Visser 2005 nr. 1 3-14
Kijk op Middelburg (boekbespreking) J. den Hollander 1986 nr. 4 26-27
Kijkgids Middelburg (boekbespreking) R. Kruse-ter Avest 1991 nr. 2 17
Kinderzorgkinderen. Van Drunen-trilogie II. De eerste twintig jaar van Vereeniging Kinderzorg te Middelburg I.H. Vogel-Wessels Boer 2011 nr. 3 3-18
Koninklijke brandkasten. De brandkastenfabriek van Lambertus Vogel te Middelburg A.F. Franken 2004 nr. 2 12-16
Kruitmolens in Middelburg E. van Wijk 1989 nr. 2 8-18
Leuke dingen voor de jongens. De Rijkskweekschool te Middelburg, 1877-1923 (deel 2) T. Visser 2005 nr. 2 19-23
Lied Middelburg J. den Hollander 1987 nr. 2 22-23
Lutheranen in Zeeland en Middelburg (bijeenkomst) L. Jobse-Schreyenberg 2001 nr. 1 40-45
Lutheranen in Zeeland en Middelburg (reactie) 2001 nr. 2 35-36
Malaria in Middelburg. Een epidemie in de Tweede Wereldoorlog J.H. Midavaine 2005 nr. 3 3-9
Meekrap op het Molenwater J. Kaljouw 2000 nr. 3 24-27
Melkmannen. De Middelburgse melkhandel 1900-2000 deel 1 W. Janse 2007 nr. 1 13-21
Menulijst van het Gasthuis te Middelburg M. Klaver-Suurmond 1980 nr. 1 20-21
Middelburcht (Dijkje) A.H. van Dijk 1994 nr. 2 15
Middelburg 800, de dvd (Boekbespreking) Karina Meeuwse 2019 nr. 1 44-46
Middelburg in vroeger tijden (boekbespreking) R.J. Swiers 2000 nr. 3 41-42
Middelburg in vroeger tijden (boekbespreking) R.J. Swiers 2001 nr. 4 45
Middelburg voor en na 17 mei 1940 (bijeenkomst) Leo Faase 2010 nr. 3 54-56
Middelburg. Gezicht van de stad (Boekbespreking) A.J. Barth 2019 nr. 1 43-44
Middelburgs bierboek (boekbespreking) Ton Peters 2011 nr. 4 43-45
Middelburgse dokter in beeld. Stadsheelmeester Jacobus Johannes Pieterse (1809-1853) R. Goudbeek 2005 nr. 2 15-19
Middelburgse elite (boekbespreking) P.W. Sijnke 1982 nr. 2 4-5
Middelburgse garnizoensorders uit de jaren 1864-1904 H.G.F. Sasburg 1980 nr. 1 6-8
Middelburgse garnizoensorders uit de jaren 1864-1904 II H.G.F. Sasburg 1980 nr. 2 5-10
Middelburgse garnizoensorders uit de jaren 1864-1904 III H.G.F. Sasburg 1980 nr. 3 9-12
Middelburgse toetsen. De pianofabriek van A.A. Mes A.F. Franken 2009 nr. 1 26-36
Mobilisatie en vluchtelingen. De Eerste Wereldoorlog in Middelburg Leo van der Vliet 2011 nr. 4 3-17
Molenwaterconcerten. Nostalgische herinneringen aan muziek in Middelburg L. Cornelisse 2006 nr. 4 26-28
Morgenwandelingen in Middelburg F.A. Broeksma 1978 nr. 2 8-9
Naoorlogse hulpverlening van Amersfoort aan Middelburg J. Braat 1999 nr. 3 9-14
Nijverheid in Middelburg in 1864 1978 nr. 3 17-18
Nogmaals Gereformeerde Kerk te Middelburg tot 1917 J. Nieuwenhuis 1988 nr. 3 37-38
Nogmaals het carillon C.G. van Aalst 1996 nr. 2 23
OCMA Gen. Majoor Berghuijskazerne (bijeenkomst) R. Rauwe 1993 nr. 3 2-3
Oorlogsgeweld op Middelburg (17 mei 1940) (bijeenkomst) Leo Faase 2013 nr. 3 49-51
Oosterlingen in oude handelsstad. Gezantschap van Sultan Alaoedin C.G. van Aalst 1994 nr. 4 19-22
Oud-Middelburg vanuit de lucht (boekbespreking) R.J. Swiers 1998 nr. 3 34-35
Oude patriotten. De Vergenoeging, een sociëteit in het hart van Middelburg Ronald Guldenmund 2020 nr. 2 25-33
Over de bourdon en het carillon van de Lange Jan C.G. van Aalst 1995 nr. 4 4-8
Paint it black. Open de Beuk 1969-1979. Hoe de revolutie in rook opging Jan J.B. Kuipers 2017 nr. 2 11-21 Lees verder
Patriottentijd. Middelburg in woeling en strijd (boekbespreking) C.H.J. Peters 1985 nr. 4 27-28
Rijst pellen aan de Seistraat. De N.V. Middelburgsche Stoompellerij en Meelfabriek A.F. Franken 2001 nr. 2 21-27
Schommelen bij Joziasse. Herinneringen aan een Middelburgse speeltuin A.R. Koppejan 2005 nr. 4 16-19
School met den bijbel. School der Nederlands Hervormde Gemeente te Middelburg, 1880-ca. 1930 P.J. Smallegange 2011 nr. 2 5-18
Spectaculaire ontsnappingen uit het Gravensteen te Middelburg I L.M. Hollestelle 1993 nr. 1 12-13
Spectaculaire ontsnappingen uit het Gravensteen te Middelburg II L.M. Hollestelle 1993 nr. 2 8
Spectaculaire ontsnappingen uit het Gravensteen te Middelburg III L.M. Hollestelle 1993 nr. 3 26
Spectaculaire ontsnappingen uit het Gravensteen te Middelburg IV L.M. Hollestelle 1993 nr. 4 18-19
Stadsontwikkeling (Walcheren in woord en beeld) F.A. Broeksma 1988 nr. 3 22
Stedelijke ontwikkeling Middelburg (Walcheren in woord en beeld) F.A. Broeksma 1988 nr. 3 22-24
Stichting Herbouw Middelburg, wederopbouw G.C.D. Rutgers 2000 nr. 4 13-21
Stoomvaart op Middelburg (boekbespreking) P.W. Sijnke 1986 nr. 4 26
Sturen en turen. De Middelburgse beurtschippers Vermeulen A.R. Koppejan 2000 nr. 1 12-22
Toestand van de volkslectuur en zijne gevolgen in Middelburg J. Beun 1988 nr. 1 25-26
Tot Oefening en Ontspanning. Een korte geschiedenis van de Middelburgse schietvereniging J.H. Wigard 2008 nr. 3 27-29
Transformatie (vestingwerken Middelburg) F.A. Broeksma 1977 nr. 4 13-14
Turnen in Middelburg. J.A. Bal, een leven in dienst van de gymnastiek J.A. Bal 2006 nr. 2 15-23
Uit de geschiedenis van de Middelburgse brandweer J.H. Midavaine 1999 nr. 3 21-28
Uiteenlopende verklaringen. De omvang van de luchtaanval op Middelburg op 17 mei 1940 Jacques Cats 2010 nr. 2 3-7
Vadertje over ds. P.J.W. Klaarhamer te Middelburg F. van den Driest 2005 nr. 2 32-33
Van Gogh in Middelburg (archiefvondsten) P.W. Sijnke 1990 nr. 4 9-10
Vitrite. Een voorloper van Philips te Middelburg P.W. Sijnke 1976 nr. 19 2-4
VOC-wandeling Middelburg (bijeenkomst) H.J. Vader 2002 nr. 4 45-47
Volkshuisvesting in Middelburg (boekbespreking) P.W. Sijnke 1983 nr. 2 20-21
Volkshuisvesting in Middelburg (boekbespreking) T. Polderman 1995 nr. 3 34-36
Volop vreugde. Buurtvereniging Nieuw-Middelburg jaren vijftig J. Braat 1997 nr. 1 17-21
Voorwaarden opneming in het Simpelhuis te Middelburg J. den Hollander 1990 nr. 1 8-11
Walcherse uitdrukkingen volgens Jan Vader (Vadertje): Gevangenis te Middelburg Frans van den Driest 2014 nr. 1 27-31
Walcherse uitdrukkingen volgens Jan Vader (Vadertje): Gevangenis te Middelburg Frans van den Driest 2014 nr. 1 27-31
Walcherse Weelde. Frits Lensvelt en de overgang van Middelburg Leo Faase 2020 nr. 2 39-43
Wandelen langs de Reede: de Reede van Middelburg A.P. de Klerk 1999 nr. 1 31-33
Wapendier. De Middelburgse arend gekooid, 1590-1858 Johan Francke 2014 nr. 1 3-12
Woord en beeldverslag (boekbespreking) C. van Nieuwenhuyzen 1988 nr. 2 34-35
Zegels en tegenzegels. Middelburgs stadszegel in een Parijs archief R.J. Swiers 1998 nr. 3 18-21

Angstige uren in Middelburg (sep./okt. 1944)

Auteur:J. Braat
Nummer:1994 Bevrijdingswete
Pagina:13-15

Armen en armenzorg in 19de eeuw

Auteur:P.W. Sijnke
Nummer:1977 nr. 4
Pagina:11-12

Armoede in Middelburg in de 19de eeuw (Vadertje)

Auteur:F. van den Driest
Nummer:2006 nr. 2
Pagina:32-38

Bankroetier en dominee. Dubieuze predikant Engelse gemeente

Auteur:C.G. van Aalst
Nummer:1997 nr. 1
Pagina:3-6

Bedelaars uit vroeger tijd (Middelburg)

Auteur:J.L. Heerebout
Nummer:1973 nr. 8
Pagina:26

Belegering en ontzetting Middelburg 1574 (Vadertje)

Auteur:F. van den Driest
Nummer:1999 nr. 1
Pagina:35-37

Bewogen jaren. Middelburg in de 20ste eeuw (boekbespreking)

Auteur:T. Polderman
Nummer:1995 nr. 1
Pagina:28-29

Bewoners van de Spanjaardstraat (boekbespreking)

Auteur:L.M. Hollestelle
Nummer:2006 nr. 3
Pagina:45-46

Bezoek prins van Wales aan Middelburg (Middelburgsche Courant 22 jan. 1879)

Auteur:
Nummer:1988 nr. 4
Pagina:18

Boerenleiders toegejuicht. Het bezoek van Botha en De la Rey aan Middelburg in 1902

Auteur:A.F. Wennekes
Nummer:2003 nr. 1
Pagina:15-18

Bombardement: Blitz brandt gat in histostadt

Auteur:A.H. van Dijk
Nummer:1991 nr. 3
Pagina:25-26

Burgerweeshuis (De Wete weet het)

Auteur:
Nummer:1992 nr. 1
Pagina:8

COAK en de Ramp, twee reacties

Auteur:
Nummer:2003 nr. 2
Pagina:34-37

Commanderij van de ridderlijke Duitse Orde te Middelburg

Auteur:P.E.M. Aengenheyster
Nummer:1993 nr. 1
Pagina:25-28

Commissie tot uitspanning en nut v.d. ambachtsman (archiefvondsten)

Auteur:P.J. Smallegange
Nummer:1995 nr. 2
Pagina:12

De Ambonese furie. Rellen tijdens de Middelburgse kermis in 1951

Auteur:J. Braat
Nummer:2005 nr. 2
Pagina:3-11

De Brand van Middelburg. Enige beschouwingen aan de hand van het eindrapport van het NIMH

Auteur:Peter Romijn
Nummer:2017 nr. 3
Pagina:3-7
URL:Lees verder

De funeraire cultuur in de gemeente Middelburg (boekbespreking)

Auteur:D. van Nieuwenhuijzen
Nummer:2006 nr. 4
Pagina:41-43

De gasloze woensdag. Duisternis, koud eten en ander ongemak in Middelburg in WOI

Auteur:L.P. van der Vliet
Nummer:2009 nr. 4
Pagina:25-33
Download:

De Geneeskundige School in Middelburg, 1824-1866

Auteur:F. van den Driest
Nummer:2001 nr. 1
Pagina:12-20

De geschiedenis van Dauwendaele

Auteur:
Nummer:1991 nr. 3
Pagina:35

De geschiedenis van Middelburg in vogelvlucht (Verslag bijeenkomst)

Auteur:Frans van den Driest
Nummer:2016 nr. 2
Pagina:49-52

De grote brand in de Lange Delft op zaterdag 7 december 1929

Auteur:G. de Ru
Nummer:1992 nr. 2
Pagina:23-25
URL:Lees verder

De hel van Middelburg. Brandweerlieden over de dag dat Middelburg brandde, 17 mei 1940

Auteur:Jacques Cats
Nummer:2010 nr. 2
Pagina:7-10

De historie van de wijk waarin ik woon (Stromenwijk)

Auteur:P.C. Smolders
Nummer:1990 nr. 3
Pagina:27-28

De huisnamen van Middelburg, een onderzoek naar hun betekenis (bijeenkomst)

Auteur:L. Jobse-Schreijenberg
Nummer:2005 nr. 2
Pagina:41-43

De jaren van mijn jeugd... Herinneringen aan Middelburg in oorlogstijd 1939-1944 (I)

Auteur:E.G. Blaas
Nummer:2008 nr. 3
Pagina:14-18

De jaren van mijn jeugd... Herinneringen aan Middelburg in oorlogstijd 1939-1944 (II)

Auteur:E.G. Blaas
Nummer:2008 nr. 4
Pagina:23-25

De Kaaimannen van de Creaturenkerk (toga-strijd te Middelburg)

Auteur:C.G. van Aalst
Nummer:1996 nr. 2
Pagina:25-28

De laatste bommen. Een bombardement op Middelburg op 23 januari 1945

Auteur:J. Braat
Nummer:2005 nr. 1
Pagina:15-19

De MCC: rederij, slavenhaler, scheeps- én machinebouwer (Boekbespreking)

Auteur:Johan Francke
Nummer:2015 nr. 2
Pagina:36-37

De meekrapcultuur te Middelburg en omgeving

Auteur:P.W. Sijnke
Nummer:1992 nr. 4
Pagina:14-16

De meekrapcultuur te Middelburg en omgeving

Auteur:P.W. Sijnke
Nummer:1993 nr. 3
Pagina:20

De meekrapcultuur te Middelburg en omgeving (reactie)

Auteur:A.F. Franken
Nummer:1993 nr. 2
Pagina:5-6

De Middelburg-Cantate (De Wete weet het)

Auteur:
Nummer:2003 nr. 2
Pagina:30-34

De Middelburg-Cantate, deel 2 (De Wete weet het)

Auteur:
Nummer:2003 nr. 3
Pagina:32-39

De Middelburgse grachtengordel (bijeenkomst)

Auteur:Leo Faase
Nummer:2014 nr. 1
Pagina:52-56

De Middelburgse regentenmentaliteit (bijeenkomst)

Auteur:L. Jobse-Schreyenberg
Nummer:2001 nr. 2
Pagina:39-40

De Portugees-Israëlitische begraafplaats te Middelburg

Auteur:A. Vos
Nummer:1989 nr. 2
Pagina:27-34

De rechte weg (boekbespreking)

Auteur:Guus Boone
Nummer:2021 nr. 4
Pagina:36-41

De school van Gouka. School F aan de Lange Delft te Middelburg

Auteur:C.J. Geldhof
Nummer:2006 nr. 3
Pagina:21-26

De Sjoel van Zeeland (Synagoge Middelburg) (boekbespreking)

Auteur:T. Polderman
Nummer:1995 nr. 2
Pagina:25

De verminking van de bolwerken van Middelburg in 1867

Auteur:A. van Santen
Nummer:1994 nr. 3
Pagina:12-15

De Zeeuwsche Spoorbootmaatschappij. Een Middelburgse veerdienst in de jaren 1872-1911

Auteur:J. Kaljouw
Nummer:2004 nr. 3
Pagina:19-30
Download:

Dora van Roozenburg. Belevenissen van een dienstbode in een villa te Middelburg

Auteur:A.J. Puype
Nummer:2005 nr. 2
Pagina:11-15

Drogisterij Schulte en Thieme (Laat het De Wete weten)

Auteur:
Nummer:1989 nr. 2
Pagina:2

Een Automobiel. Hoog gezelschap op bezoek in Middelburg

Auteur:Antoon Bosselaers
Nummer:2014 nr. 2
Pagina:18-24
URL:Lees verder

Een bron van levensvreugd. Trouwen in Middelburg 1811-1922

Auteur:L.M. Hollestelle
Nummer:1999 nr. 4
Pagina:15-24
Download:

Een halfopen gaskraan? Nogmaals, de stadsbrand in Middelburg, 17 mei 1940

Auteur:Lein J. Gilde
Nummer:2014 nr. 3
Pagina:9-14
URL:Lees verder

Een leraar voor jongeheren. David Borking, Franse-kostschoolhouder te Middelburg

Auteur:T. Visser
Nummer:2003 nr. 2
Pagina:10-15

Een majestueuze entree. Het havenkanaal van Middelburg 1535-1816

Auteur:L.M. Hollestelle
Nummer:2009 nr. 1
Pagina:3-17
Download:

Eerste vlieger op Abdijplein (gravure V.d. Venne)

Auteur:A.H. van Dijk
Nummer:1981 nr. 1
Pagina:22-23

Eet nooit worst! Leverworstvergiftiging in Middelburg in 1874

Auteur:A.F. Franken
Nummer:1999 nr. 4
Pagina:25-29

Ein Spaziergang durch Middelburg (reactie)

Auteur:J. Braat
Nummer:1996 nr. 2
Pagina:32-33

Ein Spaziergang durch Middelburg (reactie)

Auteur:
Nummer:1996 nr. 3
Pagina:32-33

Ein Spaziergang durch Middelburg. Een bezettings-wandeling

Auteur:J. Braat
Nummer:1996 nr. 1
Pagina:11-17

Engelandvaarders. Familie De Bruyne ontvlucht Middelburg in mei 1940

Auteur:P. de Bruyne
Nummer:2005 nr. 2
Pagina:24-28

Fa. Vogel te Middelburg. Beproeving van een brandkast

Auteur:E. van Wijk
Nummer:1993 nr. 2
Pagina:9-10

Firma Krapels, stoomververij en wasserij (Laat het De Wete weten)

Auteur:A.F. Franken
Nummer:1986 nr. 4
Pagina:11

Foxtrot in de achterkamer. De dansschool van Meeuse in Middelburg

Auteur:Karel Meertens
Nummer:2020 nr. 3
Pagina:32-39

Geschiedenis Markt en nijverheid te Middelburg (boekbespreking)

Auteur:R.J. Swiers
Nummer:1998 nr. 4
Pagina:30-31

Geschiedenis van de Gereformeerde Kerk te Middelburg tot 1917

Auteur:S.G. Francke
Nummer:1988 nr. 2
Pagina:4-11

Geschiedenis. La Hollande pittoresque le coeur du pays

Auteur:H. Harvard
Nummer:1989 nr. 4
Pagina:3-12

Geschiedenis. La Hollande pittoresque le coeur du pays (slot)

Auteur:H. Harvard
Nummer:1990 nr. 2
Pagina:16-21

Herinneringen aan Middelburg (1872-1881)

Auteur:J.A. Daman
Nummer:1982 nr. 1
Pagina:8-9

Herinneringen aan Middelburg (1872-1881) (2)

Auteur:J.A. Daman
Nummer:1982 nr. 2
Pagina:23-25

Herinneringen aan Middelburg (1872-1881) (3)

Auteur:J.A. Daman
Nummer:1982 nr. 3
Pagina:8-9

Het beleg van Middelburg en de Zeeuwse Munt

Auteur:P.J. Davidse
Nummer:1979 nr. 2
Pagina:8-9

Het huis met de rode pilaren (reactie)

Auteur:
Nummer:1996 nr. 4
Pagina:37-39

Het huis met de rode pilaren. Drogisterij Schulte & Thieme

Auteur:A.F. Franken
Nummer:1996 nr. 3
Pagina:25-28

Het Luthers weeshuis of weesschool in Middelburg

Auteur:J.C. de Hooge
Nummer:1983 nr. 2
Pagina:4-7

Het Middelburgse Gasthuis (bijeenkomst)

Auteur:R. Rauwe
Nummer:1991 nr. 1
Pagina:2-3

Het oorlogsmonument in Middelburg. Opdat wij niet vergeten

Auteur:C.G. van Aalst
Nummer:1995 nr. 2
Pagina:14-15

Hoe men Middelburgers bij de neus kan nemen

Auteur:J.H. Midavaine
Nummer:1995 nr. 2
Pagina:13

Hofleveranciers in Middelburg anno 1986

Auteur:A.F. Franken
Nummer:1986 nr. 3
Pagina:2-6

Hoog bezoek. Lady Baden Powell in Middelburg, 1946

Auteur:J. Braat
Nummer:2004 nr. 3
Pagina:11-17
Download:

Huurders lief en leed (Bijeenkomst)

Auteur:Leo Faase
Nummer:2019 nr. 2
Pagina:53-54

IJspret in Middelburg

Auteur:L. Cornelisse
Nummer:2007 nr. 3
Pagina:39-41

J. Agelink van Rentergem. De maker van de Bellinkbrug

Auteur:A.F. Franken
Nummer:1997 nr. 3
Pagina:34-35

J.A. van de Perre en het gebouw van de Middelburgse rechtbank

Auteur:F.H. Jilleba
Nummer:1974 nr. 12
Pagina:ongenummerd

Jodengang en jodenkerkhof te Middelburg

Auteur:W.C. Flissebaalje
Nummer:1982 nr. 4
Pagina:16-19

Jonge jongens. De Rijkskweekschool te Middelburg, 1877-1923 (deel 1)

Auteur:T. Visser
Nummer:2005 nr. 1
Pagina:3-14

Kijk op Middelburg (boekbespreking)

Auteur:J. den Hollander
Nummer:1986 nr. 4
Pagina:26-27

Kijkgids Middelburg (boekbespreking)

Auteur:R. Kruse-ter Avest
Nummer:1991 nr. 2
Pagina:17

Kinderzorgkinderen. Van Drunen-trilogie II. De eerste twintig jaar van Vereeniging Kinderzorg te Middelburg

Auteur:I.H. Vogel-Wessels Boer
Nummer:2011 nr. 3
Pagina:3-18

Koninklijke brandkasten. De brandkastenfabriek van Lambertus Vogel te Middelburg

Auteur:A.F. Franken
Nummer:2004 nr. 2
Pagina:12-16

Kruitmolens in Middelburg

Auteur:E. van Wijk
Nummer:1989 nr. 2
Pagina:8-18

Leuke dingen voor de jongens. De Rijkskweekschool te Middelburg, 1877-1923 (deel 2)

Auteur:T. Visser
Nummer:2005 nr. 2
Pagina:19-23

Lied Middelburg

Auteur:J. den Hollander
Nummer:1987 nr. 2
Pagina:22-23

Lutheranen in Zeeland en Middelburg (bijeenkomst)

Auteur:L. Jobse-Schreyenberg
Nummer:2001 nr. 1
Pagina:40-45

Lutheranen in Zeeland en Middelburg (reactie)

Auteur:
Nummer:2001 nr. 2
Pagina:35-36

Malaria in Middelburg. Een epidemie in de Tweede Wereldoorlog

Auteur:J.H. Midavaine
Nummer:2005 nr. 3
Pagina:3-9

Meekrap op het Molenwater

Auteur:J. Kaljouw
Nummer:2000 nr. 3
Pagina:24-27

Melkmannen. De Middelburgse melkhandel 1900-2000 deel 1

Auteur:W. Janse
Nummer:2007 nr. 1
Pagina:13-21

Menulijst van het Gasthuis te Middelburg

Auteur:M. Klaver-Suurmond
Nummer:1980 nr. 1
Pagina:20-21

Middelburcht (Dijkje)

Auteur:A.H. van Dijk
Nummer:1994 nr. 2
Pagina:15

Middelburg 800, de dvd (Boekbespreking)

Auteur:Karina Meeuwse
Nummer:2019 nr. 1
Pagina:44-46

Middelburg in vroeger tijden (boekbespreking)

Auteur:R.J. Swiers
Nummer:2000 nr. 3
Pagina:41-42

Middelburg in vroeger tijden (boekbespreking)

Auteur:R.J. Swiers
Nummer:2001 nr. 4
Pagina:45

Middelburg voor en na 17 mei 1940 (bijeenkomst)

Auteur:Leo Faase
Nummer:2010 nr. 3
Pagina:54-56

Middelburg. Gezicht van de stad (Boekbespreking)

Auteur:A.J. Barth
Nummer:2019 nr. 1
Pagina:43-44

Middelburgs bierboek (boekbespreking)

Auteur:Ton Peters
Nummer:2011 nr. 4
Pagina:43-45

Middelburgse dokter in beeld. Stadsheelmeester Jacobus Johannes Pieterse (1809-1853)

Auteur:R. Goudbeek
Nummer:2005 nr. 2
Pagina:15-19

Middelburgse elite (boekbespreking)

Auteur:P.W. Sijnke
Nummer:1982 nr. 2
Pagina:4-5

Middelburgse garnizoensorders uit de jaren 1864-1904

Auteur:H.G.F. Sasburg
Nummer:1980 nr. 1
Pagina:6-8

Middelburgse garnizoensorders uit de jaren 1864-1904 II

Auteur:H.G.F. Sasburg
Nummer:1980 nr. 2
Pagina:5-10

Middelburgse garnizoensorders uit de jaren 1864-1904 III

Auteur:H.G.F. Sasburg
Nummer:1980 nr. 3
Pagina:9-12

Middelburgse toetsen. De pianofabriek van A.A. Mes

Auteur:A.F. Franken
Nummer:2009 nr. 1
Pagina:26-36
Download:

Mobilisatie en vluchtelingen. De Eerste Wereldoorlog in Middelburg

Auteur:Leo van der Vliet
Nummer:2011 nr. 4
Pagina:3-17

Molenwaterconcerten. Nostalgische herinneringen aan muziek in Middelburg

Auteur:L. Cornelisse
Nummer:2006 nr. 4
Pagina:26-28

Morgenwandelingen in Middelburg

Auteur:F.A. Broeksma
Nummer:1978 nr. 2
Pagina:8-9

Naoorlogse hulpverlening van Amersfoort aan Middelburg

Auteur:J. Braat
Nummer:1999 nr. 3
Pagina:9-14

Nijverheid in Middelburg in 1864

Auteur:
Nummer:1978 nr. 3
Pagina:17-18

Nogmaals Gereformeerde Kerk te Middelburg tot 1917

Auteur:J. Nieuwenhuis
Nummer:1988 nr. 3
Pagina:37-38

Nogmaals het carillon

Auteur:C.G. van Aalst
Nummer:1996 nr. 2
Pagina:23

OCMA Gen. Majoor Berghuijskazerne (bijeenkomst)

Auteur:R. Rauwe
Nummer:1993 nr. 3
Pagina:2-3

Oorlogsgeweld op Middelburg (17 mei 1940) (bijeenkomst)

Auteur:Leo Faase
Nummer:2013 nr. 3
Pagina:49-51

Oosterlingen in oude handelsstad. Gezantschap van Sultan Alaoedin

Auteur:C.G. van Aalst
Nummer:1994 nr. 4
Pagina:19-22
Download:

Oud-Middelburg vanuit de lucht (boekbespreking)

Auteur:R.J. Swiers
Nummer:1998 nr. 3
Pagina:34-35

Oude patriotten. De Vergenoeging, een sociëteit in het hart van Middelburg

Auteur:Ronald Guldenmund
Nummer:2020 nr. 2
Pagina:25-33

Over de bourdon en het carillon van de Lange Jan

Auteur:C.G. van Aalst
Nummer:1995 nr. 4
Pagina:4-8
Download:

Paint it black. Open de Beuk 1969-1979. Hoe de revolutie in rook opging

Auteur:Jan J.B. Kuipers
Nummer:2017 nr. 2
Pagina:11-21
URL:Lees verder

Patriottentijd. Middelburg in woeling en strijd (boekbespreking)

Auteur:C.H.J. Peters
Nummer:1985 nr. 4
Pagina:27-28

Rijst pellen aan de Seistraat. De N.V. Middelburgsche Stoompellerij en Meelfabriek

Auteur:A.F. Franken
Nummer:2001 nr. 2
Pagina:21-27
Download:

Schommelen bij Joziasse. Herinneringen aan een Middelburgse speeltuin

Auteur:A.R. Koppejan
Nummer:2005 nr. 4
Pagina:16-19

School met den bijbel. School der Nederlands Hervormde Gemeente te Middelburg, 1880-ca. 1930

Auteur:P.J. Smallegange
Nummer:2011 nr. 2
Pagina:5-18

Spectaculaire ontsnappingen uit het Gravensteen te Middelburg I

Auteur:L.M. Hollestelle
Nummer:1993 nr. 1
Pagina:12-13

Spectaculaire ontsnappingen uit het Gravensteen te Middelburg II

Auteur:L.M. Hollestelle
Nummer:1993 nr. 2
Pagina:8

Spectaculaire ontsnappingen uit het Gravensteen te Middelburg III

Auteur:L.M. Hollestelle
Nummer:1993 nr. 3
Pagina:26

Spectaculaire ontsnappingen uit het Gravensteen te Middelburg IV

Auteur:L.M. Hollestelle
Nummer:1993 nr. 4
Pagina:18-19

Stadsontwikkeling (Walcheren in woord en beeld)

Auteur:F.A. Broeksma
Nummer:1988 nr. 3
Pagina:22

Stedelijke ontwikkeling Middelburg (Walcheren in woord en beeld)

Auteur:F.A. Broeksma
Nummer:1988 nr. 3
Pagina:22-24

Stichting Herbouw Middelburg, wederopbouw

Auteur:G.C.D. Rutgers
Nummer:2000 nr. 4
Pagina:13-21

Stoomvaart op Middelburg (boekbespreking)

Auteur:P.W. Sijnke
Nummer:1986 nr. 4
Pagina:26

Sturen en turen. De Middelburgse beurtschippers Vermeulen

Auteur:A.R. Koppejan
Nummer:2000 nr. 1
Pagina:12-22

Toestand van de volkslectuur en zijne gevolgen in Middelburg

Auteur:J. Beun
Nummer:1988 nr. 1
Pagina:25-26

Tot Oefening en Ontspanning. Een korte geschiedenis van de Middelburgse schietvereniging

Auteur:J.H. Wigard
Nummer:2008 nr. 3
Pagina:27-29
Download:

Transformatie (vestingwerken Middelburg)

Auteur:F.A. Broeksma
Nummer:1977 nr. 4
Pagina:13-14

Turnen in Middelburg. J.A. Bal, een leven in dienst van de gymnastiek

Auteur:J.A. Bal
Nummer:2006 nr. 2
Pagina:15-23
Download:

Uit de geschiedenis van de Middelburgse brandweer

Auteur:J.H. Midavaine
Nummer:1999 nr. 3
Pagina:21-28

Uiteenlopende verklaringen. De omvang van de luchtaanval op Middelburg op 17 mei 1940

Auteur:Jacques Cats
Nummer:2010 nr. 2
Pagina:3-7

Vadertje over ds. P.J.W. Klaarhamer te Middelburg

Auteur:F. van den Driest
Nummer:2005 nr. 2
Pagina:32-33

Van Gogh in Middelburg (archiefvondsten)

Auteur:P.W. Sijnke
Nummer:1990 nr. 4
Pagina:9-10

Vitrite. Een voorloper van Philips te Middelburg

Auteur:P.W. Sijnke
Nummer:1976 nr. 19
Pagina:2-4

VOC-wandeling Middelburg (bijeenkomst)

Auteur:H.J. Vader
Nummer:2002 nr. 4
Pagina:45-47

Volkshuisvesting in Middelburg (boekbespreking)

Auteur:P.W. Sijnke
Nummer:1983 nr. 2
Pagina:20-21

Volkshuisvesting in Middelburg (boekbespreking)

Auteur:T. Polderman
Nummer:1995 nr. 3
Pagina:34-36

Volop vreugde. Buurtvereniging Nieuw-Middelburg jaren vijftig

Auteur:J. Braat
Nummer:1997 nr. 1
Pagina:17-21

Voorwaarden opneming in het Simpelhuis te Middelburg

Auteur:J. den Hollander
Nummer:1990 nr. 1
Pagina:8-11

Walcherse uitdrukkingen volgens Jan Vader (Vadertje): Gevangenis te Middelburg

Auteur:Frans van den Driest
Nummer:2014 nr. 1
Pagina:27-31

Walcherse uitdrukkingen volgens Jan Vader (Vadertje): Gevangenis te Middelburg

Auteur:Frans van den Driest
Nummer:2014 nr. 1
Pagina:27-31

Walcherse Weelde. Frits Lensvelt en de overgang van Middelburg

Auteur:Leo Faase
Nummer:2020 nr. 2
Pagina:39-43

Wandelen langs de Reede: de Reede van Middelburg

Auteur:A.P. de Klerk
Nummer:1999 nr. 1
Pagina:31-33

Wapendier. De Middelburgse arend gekooid, 1590-1858

Auteur:Johan Francke
Nummer:2014 nr. 1
Pagina:3-12

Woord en beeldverslag (boekbespreking)

Auteur:C. van Nieuwenhuyzen
Nummer:1988 nr. 2
Pagina:34-35

Zegels en tegenzegels. Middelburgs stadszegel in een Parijs archief

Auteur:R.J. Swiers
Nummer:1998 nr. 3
Pagina:18-21Terug naar overzicht