Op website In tijdschriften De Wete
Heemkundige Kring Walcheren Heemkundige Kring Walcheren Heemkundige Kring Walcheren
Heemkundige Kring Walcheren 'Steengoede' artikelen over 't Walcherse heem
Heemkundige Kring Walcheren Om door een ringetje te halen
Heemkundige Kring Walcheren Je komt 'een berg' te weten

Trefwoorden

Achter sommige titels staan tussen haakjes de naam van de rubriek waaronder de betreffende bijdrage hoort. Sommige artikelen en bijdragen zijn aan meerdere trefwoorden gekoppeld. Bijvoorbeeld een artikel over Arnemuidse vissers in Veere is geplaatst onder de trefwoorden Arnemuiden, Veere en Visserij. Als u dit artikel via de zoekfunctie opzoekt dan wordt het drie keer als zoekresultaat getoond.


Resultaten trefwoord "Vlissingen"

Titel Auteur Nummer Pagina PDF
"Help! Moord! Brand!" De grote brand bij de Nedpam, Vlissingen 1924 Jan van Splunder 2015 nr. 3 3-12
Alarm in Lammerenburg (Tweede Wereldoorlog) A.H. van Dijk 1991 nr. 1 11-13
Als ik aan Vlissingen denk, een overpeinzing 1990 nr. 2 24-25
Aprilletje zes. De gevolgen van de overgang van Vlissingen op 6 april 1572 (bijeenkomst) L.J. Jobse-Schreyenberg 2002 nr. 3 45-49
Bevrijding Vlissingen, november 1944 W.J. Reid 1994 Bevrijdingswete 31-43
Boeken over Vlissingen (boekbespreking) P.W. Sijnke 1982 nr. 3 13
Boluspruum. Herinneringen aan de Beatrixlaan, Vlissingen rond 1950 Ko de Jonge 2014 nr. 4 13-17
Boulevardstenen [Boulevard De Ruyter] (peilraaistenen) (De Wete weet het) 2004 nr. 3 36-37
Boulevardstenen [Boulevard De Ruyter] (peilraaistenen) (Laat het De Wete weten) 2004 nr. 2 38-39 Lees verder
Boulevardstenen. Speurtocht naar oude peilraaistenen in de Vlissingse zeewering R. Dijkstra 2004 nr. 4 45-49
Bunkerstation Vlissingen L.J. van der Vliet 1997 nr. 4 14-17
Bunkerstation Vlissingen (reactie) 1998 nr. 1 34-35
Burgemeester van Woelderen. Woelwater (boekbespreking) T. Polderman 1994 nr. 4 28-29
De bomvrije (Gevangenistoren) (reactie) 1997 nr. 1 37
De drie boulevards. Wie waakt over de Vlissingse zeewering? C.D. van Noppen 1999 nr. 1 18-24
De Duitse militaire begraafplaats te Vlissingen 1940-1948 J. Braat 1992 nr. 4 10-14
De gedenksteen in de Vlissingse vissershaven J.L. van Leeuwen 1976 nr. 22 9-10
De gekroonde fles. De fles als symbool van Vlissingen (Dijkje) A.H. van Dijk 1981 nr. 4 32
De geschiedenis van de Vlissingse Altenapoort L. Nonnekes 1994 nr. 4 10-13
De geschiedenis van het Oude Keizersbolwerk A.H. van Dijk 1991 nr. 4 18-20
De hangplek. Bespiegelingen vanuit een tramhokje in Vlissingen Chr. Feij 2005 nr. 1 19-22
De Joodse gemeente in Vlissingen D. Hausdorff 1983 nr. 2 18-20
De meidagen van 1940 Vlissingen (uit dagboek Vlissingse verkenner) 1981 nr. 2 20-23
De Oranjemolen te Vlissingen F.P. Dominicus 1974 nr. 13 10-17
De Scheldebeker. Zwemwedstrijd te Vlissingen (reactie) 2005 nr. 4 46-47
De Spinnebatterie te Vlissingen 1986 nr. 1 37-38
De tienden van Vlissingen J.P. van Visvliet 1987 nr. 1 6-10
De veldnamen van Vlissingen (Dijkje) A.H. van Dijk 1982 nr. 1 24
De vesting Vlissingen. Walcheren tijdens de Belgische Opstand, 1830-1831 J. Kaljouw 2002 nr. 1 3-12
De vroegste geschiedenis van Vlissingen (Bijeenkomst) Leo Faase 2016 nr. 3 52-55
De wandelpier te Vlissingen (Dijkje) A.H. van Dijk 1983 nr. 1 24-25
De wasmeisjes. Het burgerweeshuis in Vlissingen (2) Paulina van Moolenbroek 2020 nr. 3 19-29
Den Houdt Clyver. Een Vlissingse gevelsteen in Amsterdam O.W. Boers 1998 nr. 4 13-14
Drinkwater in Vlissingen (Dijkje) A.H. van Dijk 1983 nr. 1 25
Drogisterij De Vijzel te Vlissingen. Waar gebeurd C. Roelse 1988 nr. 4 26-27
Eben Haëzer, kerkje Christelijk Gereformeerden te Vlissingen J. Braat 1995 nr. 2 17-20
Een daverende explosie. Een afgezwaaide V-2 op Vlissingse wijk J. Braat 2000 nr. 1 22-25
Een gothische stoeppaal in Vlissingen A.H. van Dijk 1992 nr. 2 10-11
Een zeshoekige gedenknaald in Vlissingen P. v.d. Kerkhof 1984 nr. 2 16-21
Flesselingen, bundel Vlissingse herinneringen (boekbespreking) G.J. de Rooij 1994 nr. 1 20
Frans hoofdkwartier mei 1940 (Dijkje) A.H. van Dijk 1979 nr. 3 16
Gaarkeuken Vlissingen (De Wete weet het) 1992 nr. 3 16
Gaarkeuken Vlissingen (Laat het De Wete weten) 1992 nr. 2 26
Gedenksteen Vlissingen (Walcheren in woord en beeld) F.A. Broeksma 1982 nr. 2 16-20
Gevelsteen De Houdt Clyver (Dijkje) A.H. van Dijk 1977 nr. 1 6
Gevelsteen Den Houdt Clyver is een echte zwerfkei (reactie) 1999 nr. 1 38-39
Grafsteen Jacob Hobein Vlissingen (Walcheren in woord en beeld) F.A. Broeksma 1979 nr. 3 14-15
Grenspaal 1823 en 1966 (Dijkje) A.H. van Dijk 1978 nr. 3 4
Grenspalen (Dijkje) A.H. van Dijk 1986 nr. 1 32
Grepen uit Vlissings verleden (boekbespreking) P.W. Sijnke 1992 nr. 3 21
Heeft Vlissingen onderaardse gangen? (De drie beren) A.H. van Dijk 1975 nr. 17 6-8
Herinneringen van een blik. Een oud-leerling van de Vlissingse Zeevaartschool vertelt A.R. Koppejan 2003 nr. 3 13-17
Het bombardement der stad Vlissingen 1809 A.H. van Dijk 1992 nr. 4 20-21
Het De Ruyterraam in de Sint Jacobskerk in Vlissingen Sj. Joustra 1976 nr. 20 7-13
Het haventje van Meyer H.M. Ferguson 1992 nr. 1 13-15
Het huis van Michiel Adriaenszn. de Ruyter te Vlissingen J.L. van Leeuwen 1974 nr. 13 19-20
Het oude stadhuis (Dijkje) A.H. van Dijk 1980 nr. 4 4
Het Saracijnenstraatje in Vlissingen en het Zeeuwse alpiene ras A.M. van Loo-Ditmar 1987 nr. 1 35-36
Het Vlissingse eiland (2) K. Karels 1990 nr. 4 17-21
Het zeehondenwerfje in de 50-er jaren te Vlissingen H.C.D. Glerum 1991 nr. 4 9-10
Historie over de Rooms Katholieke parochie Vlissingen 1975 nr. 15 7-18
Hoe het Van Dishoeckhuis in Vlissingen gespaard werd A.H. van Dijk 1993 nr. 4 3-5
Hoe verdedig je Vlissingen A.H. van Dijk 1981 nr. 4 6-12
Hoe Vlissingen aan zijn naam kwam H.G.F. Sasburg 1979 nr. 2 11
Hofstede Pauwenburg (Laat het De Wete weten) 2000 nr. 1 28
Huis Stenenbeer 11 (Dijkje) A.H. van Dijk 1977 nr. 2 15
Iets over de plattegrond en de opbouw van de Sint Jacobskerk Kloosterman 1975 nr. 17 4-5
Ik ben Vlissingen (Boekbespreking) Bert Gerestein 2020 nr. 4 42-43
Jeugdherinneringen Het Eiland F.H. v.d. Kop 1991 nr. 1 16-17, 20
Julianabomen en spoorbomen J. Braat 1996 nr. 2 16-18
Kent u ze nog ... de Vlissingers v. B. 1975 nr. 15 2-3
Kent u ze nog ... de Vlissingers v. B. 1975 nr. 16 8-9
Kiek op Vlissingen (boekbespreking) P.W. Sijnke 1986 nr. 4 25
Koninklijke Maatschappij De Schelde (bijeenkomst) L. Jobse-Schreyenberg 2005 nr. 2 38-40
Korenstraat/Breewaterstraat Vlissingen A.H. van Dijk 1992 nr. 1 12-13
Krasse knarren op de loop. De Boulevardloop te Vlissingen in 1949 en 2003 J. Braat 2005 nr. 3 23-26
Kruitmolens in Vlissingen E. van Wijk 1989 nr. 2 8-18
Lammerenburg renovat 1977? (Dijkje) A.H. van Dijk 1977 nr. 2 18
Leeuwentrap (Dijkje) A.H. van Dijk 1984 nr. 1 27
Locatie maritiem instituut De Ruyter te Vlissingen R. van Es 1999 nr. 3 28-31
Namen in Vlissingen (Dijkje) A.H. van Dijk 1980 nr. 1 22
Napoleon en de vestinggangen van Vlissingen M. Hamelink 1986 nr. 3 24-25
Nog eens: het Vlissingse eiland K. Karels 1991 nr. 2 20-25
Nogmaals: de betekenis van de naam Vlissingen A. van Loo-Ditmars 1986 nr. 3 35
Nolle (Dijkje) A.H. van Dijk 1985 nr. 2 23
Nolle (Dijkje) A.H. van Dijk 1985 nr. 3 25-26
Nolledijk in 1803 en 1944 (Dijkje) A.H. van Dijk 1979 nr. 3 11
Om niet te vergeten. De Scheldestaking van 1928 (boekbespreking) P.W. Sijnke 1984 nr. 3 31-32
Opening Oranjemolen Vlissingen. Verslag van ooggetuige F.P. Dominicus 1972 nr. 4 12-14
Opnieuw de naam Vlissingen K. Karels 1987 nr. 1 2-4
Overblijfsels van geheugenis (Vlissingen) H.G.F. Sasburg 1979 nr. 1 12-15
Paauwenburg. De boerenhofstede en de familie Aarnoutse J. Simons 2009 nr. 3 14-23
Paauwenburg. Van boerderij te Koudekerke tot woonwijk van Vlissingen J. Simons 2009 nr. 2 9-14
Peilraaien boulevard Vlissingen (Dijkje) A.H. van Dijk 1979 nr. 2 18
Piekjaren. Het Vlissingse jongerencentrum De Piek Gerard van der Hoeven 2017 nr. 1 12-23 Lees verder
Psychedelica in Vlissingen. Het legendarische optreden van Dragonfly en Pink Floyd, 1968 Gerard van der Hoeven 2015 nr. 2 3-9
Sint Jacob en de Sint Jacobskerk te Vlissingen (bijeenkomst) L. Jobse-Schreyenberg 2000 nr. 1 34-38
Sint Jacob en de Sint Jacobskerk te Vlissingen (Dijkje) A.H. van Dijk 1988 nr. 3 43
Stadswandeling Vlissingen (bijeenkomst) R. den Broeder 2004 nr. 4 53-54
Stadswapen (Dijkje) A.H. van Dijk 1982 nr. 1 13
Standbeeld Michiel de Ruyter (Dijkje) A.H. van Dijk 1982 nr. 4 11
Standbeeld Michiel de Ruyter (Dijkje) A.H. van Dijk 1989 nr. 3 19
Standbeelden (Dijkje) A.H. van Dijk 1986 nr. 4 31
Stijve rokjes. Het Burgerweeshuis in Vlissingen (1) Paulina van Moolenbroek 2020 nr. 2 3-11
Telefoniste in oorlogstijd A.B.M.R. Polderman 1994 Bevrijdingswete 1-5
Van een draaikooi in Vissingen en stenen in Veere J.H. Midavaine 1991 nr. 4 4-5
Verdwijnend bezit uit een Stedelijk Museum bestuur 1974 nr. 11 11-12
Vesting- en verdedigingswerken Vlissingen (bijeenkomst) R. Rauwe 1991 nr. 2 2-3
Vet zwemmen. De Scheldebekerwedstrijd van 1939 Piet Schop 2019 nr. 3 3-16
Vijf ooievaars vliegen over Vlissingen in 1576 (archiefvondsten) L.M. Hollestelle 1995 nr. 1 27
Vlaamse soldaten in het leger van Napoleon te Vlissingen 1981 nr. 3 28-31
Vliegtuigindustrie. De Scheldemus J.H. Midavaine 1993 nr. 2 20-26
Vlissingen (Dijkje) A.H. van Dijk 1983 nr. 3 25
Vlissingen aangeslagen. Bombardement 1942 1978 nr. 4 15-19
Vlissingen in beroering. De moord op het echtpaar Lauwereins in 1937 G. van der Hoeven 2002 nr. 2 34-35
Vlissingen op oude prenten M.J. Daamen-van Houte 1990 nr. 3 6-8
Vlissingen, de geschiedenis van een haven Sj. Joustra 1976 nr. 21 2-6
Vlissingen, de geschiedenis van een haven (slot) Sj. Joustra 1977 nr. 23 9-18
Vlissingen, de geschiedenis van een haven II Sj. Joustra 1976 nr. 22 4-9
Vlissingen, veranderend gezicht (boekbespreking) P.W. Sijnke 1984 nr. 2 26-27
Vrijdompaal (Dijkje) A.H. van Dijk 1977 nr. 1 8
Vrijdompaal (Dijkje) A.H. van Dijk 1991 nr. 3 26-27
Water voor Vlissingen. Geschiedenis pompstation Biggekerke P. van Tuijl 1997 nr. 3 9-15
We love Vlissingen (Boekbespreking) Bert Gerestein 2018 nr. 1 36-37
Weg van de molen. Belevenissen van een Britse militair in Vlissingen, november 1944 J. Tuynman 2004 nr. 4 33-36
Zaagmolens Vlissingen (De Wete weet het) 1990 nr. 3 9-10
Zagen met windkracht. Twee houtzaagmolens bij Vlissingen M. v.d. Broeke 1997 nr. 2 5-9
Zeven eeuwen Sint Jacobskerk (boekbespreking) R.J. Swiers 1998 nr. 4 30-31
Ziekenhuis Bethesda L. Stenhuis 1976 nr. 20 17-18
Zimmer frei, een uit de hand gelopen grap. Bunker Nolledijk W. Weber 1993 nr. 1 15-16
Zimmer frei. Bunker Nolledijk (Dijkje) A.H. van Dijk 1992 nr. 4 16

"Help! Moord! Brand!" De grote brand bij de Nedpam, Vlissingen 1924

Auteur:Jan van Splunder
Nummer:2015 nr. 3
Pagina:3-12

Alarm in Lammerenburg (Tweede Wereldoorlog)

Auteur:A.H. van Dijk
Nummer:1991 nr. 1
Pagina:11-13

Als ik aan Vlissingen denk, een overpeinzing

Auteur:
Nummer:1990 nr. 2
Pagina:24-25

Aprilletje zes. De gevolgen van de overgang van Vlissingen op 6 april 1572 (bijeenkomst)

Auteur:L.J. Jobse-Schreyenberg
Nummer:2002 nr. 3
Pagina:45-49

Bevrijding Vlissingen, november 1944

Auteur:W.J. Reid
Nummer:1994 Bevrijdingswete
Pagina:31-43

Boeken over Vlissingen (boekbespreking)

Auteur:P.W. Sijnke
Nummer:1982 nr. 3
Pagina:13

Boluspruum. Herinneringen aan de Beatrixlaan, Vlissingen rond 1950

Auteur:Ko de Jonge
Nummer:2014 nr. 4
Pagina:13-17

Boulevardstenen [Boulevard De Ruyter] (peilraaistenen) (De Wete weet het)

Auteur:
Nummer:2004 nr. 3
Pagina:36-37

Boulevardstenen [Boulevard De Ruyter] (peilraaistenen) (Laat het De Wete weten)

Auteur:
Nummer:2004 nr. 2
Pagina:38-39
URL:Lees verder

Boulevardstenen. Speurtocht naar oude peilraaistenen in de Vlissingse zeewering

Auteur:R. Dijkstra
Nummer:2004 nr. 4
Pagina:45-49

Bunkerstation Vlissingen

Auteur:L.J. van der Vliet
Nummer:1997 nr. 4
Pagina:14-17

Bunkerstation Vlissingen (reactie)

Auteur:
Nummer:1998 nr. 1
Pagina:34-35

Burgemeester van Woelderen. Woelwater (boekbespreking)

Auteur:T. Polderman
Nummer:1994 nr. 4
Pagina:28-29

De bomvrije (Gevangenistoren) (reactie)

Auteur:
Nummer:1997 nr. 1
Pagina:37

De drie boulevards. Wie waakt over de Vlissingse zeewering?

Auteur:C.D. van Noppen
Nummer:1999 nr. 1
Pagina:18-24

De Duitse militaire begraafplaats te Vlissingen 1940-1948

Auteur:J. Braat
Nummer:1992 nr. 4
Pagina:10-14

De gedenksteen in de Vlissingse vissershaven

Auteur:J.L. van Leeuwen
Nummer:1976 nr. 22
Pagina:9-10

De gekroonde fles. De fles als symbool van Vlissingen (Dijkje)

Auteur:A.H. van Dijk
Nummer:1981 nr. 4
Pagina:32

De geschiedenis van de Vlissingse Altenapoort

Auteur:L. Nonnekes
Nummer:1994 nr. 4
Pagina:10-13

De geschiedenis van het Oude Keizersbolwerk

Auteur:A.H. van Dijk
Nummer:1991 nr. 4
Pagina:18-20

De hangplek. Bespiegelingen vanuit een tramhokje in Vlissingen

Auteur:Chr. Feij
Nummer:2005 nr. 1
Pagina:19-22

De Joodse gemeente in Vlissingen

Auteur:D. Hausdorff
Nummer:1983 nr. 2
Pagina:18-20

De meidagen van 1940 Vlissingen (uit dagboek Vlissingse verkenner)

Auteur:
Nummer:1981 nr. 2
Pagina:20-23

De Oranjemolen te Vlissingen

Auteur:F.P. Dominicus
Nummer:1974 nr. 13
Pagina:10-17

De Scheldebeker. Zwemwedstrijd te Vlissingen (reactie)

Auteur:
Nummer:2005 nr. 4
Pagina:46-47

De Spinnebatterie te Vlissingen

Auteur:
Nummer:1986 nr. 1
Pagina:37-38

De tienden van Vlissingen

Auteur:J.P. van Visvliet
Nummer:1987 nr. 1
Pagina:6-10

De veldnamen van Vlissingen (Dijkje)

Auteur:A.H. van Dijk
Nummer:1982 nr. 1
Pagina:24

De vesting Vlissingen. Walcheren tijdens de Belgische Opstand, 1830-1831

Auteur:J. Kaljouw
Nummer:2002 nr. 1
Pagina:3-12

De vroegste geschiedenis van Vlissingen (Bijeenkomst)

Auteur:Leo Faase
Nummer:2016 nr. 3
Pagina:52-55

De wandelpier te Vlissingen (Dijkje)

Auteur:A.H. van Dijk
Nummer:1983 nr. 1
Pagina:24-25

De wasmeisjes. Het burgerweeshuis in Vlissingen (2)

Auteur:Paulina van Moolenbroek
Nummer:2020 nr. 3
Pagina:19-29

Den Houdt Clyver. Een Vlissingse gevelsteen in Amsterdam

Auteur:O.W. Boers
Nummer:1998 nr. 4
Pagina:13-14

Drinkwater in Vlissingen (Dijkje)

Auteur:A.H. van Dijk
Nummer:1983 nr. 1
Pagina:25

Drogisterij De Vijzel te Vlissingen. Waar gebeurd

Auteur:C. Roelse
Nummer:1988 nr. 4
Pagina:26-27

Eben Haëzer, kerkje Christelijk Gereformeerden te Vlissingen

Auteur:J. Braat
Nummer:1995 nr. 2
Pagina:17-20

Een daverende explosie. Een afgezwaaide V-2 op Vlissingse wijk

Auteur:J. Braat
Nummer:2000 nr. 1
Pagina:22-25

Een gothische stoeppaal in Vlissingen

Auteur:A.H. van Dijk
Nummer:1992 nr. 2
Pagina:10-11

Een zeshoekige gedenknaald in Vlissingen

Auteur:P. v.d. Kerkhof
Nummer:1984 nr. 2
Pagina:16-21

Flesselingen, bundel Vlissingse herinneringen (boekbespreking)

Auteur:G.J. de Rooij
Nummer:1994 nr. 1
Pagina:20

Frans hoofdkwartier mei 1940 (Dijkje)

Auteur:A.H. van Dijk
Nummer:1979 nr. 3
Pagina:16

Gaarkeuken Vlissingen (De Wete weet het)

Auteur:
Nummer:1992 nr. 3
Pagina:16

Gaarkeuken Vlissingen (Laat het De Wete weten)

Auteur:
Nummer:1992 nr. 2
Pagina:26

Gedenksteen Vlissingen (Walcheren in woord en beeld)

Auteur:F.A. Broeksma
Nummer:1982 nr. 2
Pagina:16-20

Gevelsteen De Houdt Clyver (Dijkje)

Auteur:A.H. van Dijk
Nummer:1977 nr. 1
Pagina:6

Gevelsteen Den Houdt Clyver is een echte zwerfkei (reactie)

Auteur:
Nummer:1999 nr. 1
Pagina:38-39

Grafsteen Jacob Hobein Vlissingen (Walcheren in woord en beeld)

Auteur:F.A. Broeksma
Nummer:1979 nr. 3
Pagina:14-15

Grenspaal 1823 en 1966 (Dijkje)

Auteur:A.H. van Dijk
Nummer:1978 nr. 3
Pagina:4

Grenspalen (Dijkje)

Auteur:A.H. van Dijk
Nummer:1986 nr. 1
Pagina:32

Grepen uit Vlissings verleden (boekbespreking)

Auteur:P.W. Sijnke
Nummer:1992 nr. 3
Pagina:21

Heeft Vlissingen onderaardse gangen? (De drie beren)

Auteur:A.H. van Dijk
Nummer:1975 nr. 17
Pagina:6-8

Herinneringen van een blik. Een oud-leerling van de Vlissingse Zeevaartschool vertelt

Auteur:A.R. Koppejan
Nummer:2003 nr. 3
Pagina:13-17

Het bombardement der stad Vlissingen 1809

Auteur:A.H. van Dijk
Nummer:1992 nr. 4
Pagina:20-21

Het De Ruyterraam in de Sint Jacobskerk in Vlissingen

Auteur:Sj. Joustra
Nummer:1976 nr. 20
Pagina:7-13

Het haventje van Meyer

Auteur:H.M. Ferguson
Nummer:1992 nr. 1
Pagina:13-15

Het huis van Michiel Adriaenszn. de Ruyter te Vlissingen

Auteur:J.L. van Leeuwen
Nummer:1974 nr. 13
Pagina:19-20

Het oude stadhuis (Dijkje)

Auteur:A.H. van Dijk
Nummer:1980 nr. 4
Pagina:4

Het Saracijnenstraatje in Vlissingen en het Zeeuwse alpiene ras

Auteur:A.M. van Loo-Ditmar
Nummer:1987 nr. 1
Pagina:35-36

Het Vlissingse eiland (2)

Auteur:K. Karels
Nummer:1990 nr. 4
Pagina:17-21

Het zeehondenwerfje in de 50-er jaren te Vlissingen

Auteur:H.C.D. Glerum
Nummer:1991 nr. 4
Pagina:9-10

Historie over de Rooms Katholieke parochie Vlissingen

Auteur:
Nummer:1975 nr. 15
Pagina:7-18

Hoe het Van Dishoeckhuis in Vlissingen gespaard werd

Auteur:A.H. van Dijk
Nummer:1993 nr. 4
Pagina:3-5

Hoe verdedig je Vlissingen

Auteur:A.H. van Dijk
Nummer:1981 nr. 4
Pagina:6-12

Hoe Vlissingen aan zijn naam kwam

Auteur:H.G.F. Sasburg
Nummer:1979 nr. 2
Pagina:11

Hofstede Pauwenburg (Laat het De Wete weten)

Auteur:
Nummer:2000 nr. 1
Pagina:28

Huis Stenenbeer 11 (Dijkje)

Auteur:A.H. van Dijk
Nummer:1977 nr. 2
Pagina:15

Iets over de plattegrond en de opbouw van de Sint Jacobskerk

Auteur:Kloosterman
Nummer:1975 nr. 17
Pagina:4-5

Ik ben Vlissingen (Boekbespreking)

Auteur:Bert Gerestein
Nummer:2020 nr. 4
Pagina:42-43

Jeugdherinneringen Het Eiland

Auteur:F.H. v.d. Kop
Nummer:1991 nr. 1
Pagina:16-17, 20

Julianabomen en spoorbomen

Auteur:J. Braat
Nummer:1996 nr. 2
Pagina:16-18

Kent u ze nog ... de Vlissingers

Auteur:v. B.
Nummer:1975 nr. 15
Pagina:2-3

Kent u ze nog ... de Vlissingers

Auteur:v. B.
Nummer:1975 nr. 16
Pagina:8-9

Kiek op Vlissingen (boekbespreking)

Auteur:P.W. Sijnke
Nummer:1986 nr. 4
Pagina:25

Koninklijke Maatschappij De Schelde (bijeenkomst)

Auteur:L. Jobse-Schreyenberg
Nummer:2005 nr. 2
Pagina:38-40

Korenstraat/Breewaterstraat Vlissingen

Auteur:A.H. van Dijk
Nummer:1992 nr. 1
Pagina:12-13

Krasse knarren op de loop. De Boulevardloop te Vlissingen in 1949 en 2003

Auteur:J. Braat
Nummer:2005 nr. 3
Pagina:23-26

Kruitmolens in Vlissingen

Auteur:E. van Wijk
Nummer:1989 nr. 2
Pagina:8-18

Lammerenburg renovat 1977? (Dijkje)

Auteur:A.H. van Dijk
Nummer:1977 nr. 2
Pagina:18

Leeuwentrap (Dijkje)

Auteur:A.H. van Dijk
Nummer:1984 nr. 1
Pagina:27

Locatie maritiem instituut De Ruyter te Vlissingen

Auteur:R. van Es
Nummer:1999 nr. 3
Pagina:28-31

Namen in Vlissingen (Dijkje)

Auteur:A.H. van Dijk
Nummer:1980 nr. 1
Pagina:22

Napoleon en de vestinggangen van Vlissingen

Auteur:M. Hamelink
Nummer:1986 nr. 3
Pagina:24-25

Nog eens: het Vlissingse eiland

Auteur:K. Karels
Nummer:1991 nr. 2
Pagina:20-25

Nogmaals: de betekenis van de naam Vlissingen

Auteur:A. van Loo-Ditmars
Nummer:1986 nr. 3
Pagina:35

Nolle (Dijkje)

Auteur:A.H. van Dijk
Nummer:1985 nr. 2
Pagina:23

Nolle (Dijkje)

Auteur:A.H. van Dijk
Nummer:1985 nr. 3
Pagina:25-26

Nolledijk in 1803 en 1944 (Dijkje)

Auteur:A.H. van Dijk
Nummer:1979 nr. 3
Pagina:11

Om niet te vergeten. De Scheldestaking van 1928 (boekbespreking)

Auteur:P.W. Sijnke
Nummer:1984 nr. 3
Pagina:31-32

Opening Oranjemolen Vlissingen. Verslag van ooggetuige

Auteur:F.P. Dominicus
Nummer:1972 nr. 4
Pagina:12-14

Opnieuw de naam Vlissingen

Auteur:K. Karels
Nummer:1987 nr. 1
Pagina:2-4

Overblijfsels van geheugenis (Vlissingen)

Auteur:H.G.F. Sasburg
Nummer:1979 nr. 1
Pagina:12-15

Paauwenburg. De boerenhofstede en de familie Aarnoutse

Auteur:J. Simons
Nummer:2009 nr. 3
Pagina:14-23
Download:

Paauwenburg. Van boerderij te Koudekerke tot woonwijk van Vlissingen

Auteur:J. Simons
Nummer:2009 nr. 2
Pagina:9-14
Download:

Peilraaien boulevard Vlissingen (Dijkje)

Auteur:A.H. van Dijk
Nummer:1979 nr. 2
Pagina:18

Piekjaren. Het Vlissingse jongerencentrum De Piek

Auteur:Gerard van der Hoeven
Nummer:2017 nr. 1
Pagina:12-23
URL:Lees verder

Psychedelica in Vlissingen. Het legendarische optreden van Dragonfly en Pink Floyd, 1968

Auteur:Gerard van der Hoeven
Nummer:2015 nr. 2
Pagina:3-9

Sint Jacob en de Sint Jacobskerk te Vlissingen (bijeenkomst)

Auteur:L. Jobse-Schreyenberg
Nummer:2000 nr. 1
Pagina:34-38

Sint Jacob en de Sint Jacobskerk te Vlissingen (Dijkje)

Auteur:A.H. van Dijk
Nummer:1988 nr. 3
Pagina:43

Stadswandeling Vlissingen (bijeenkomst)

Auteur:R. den Broeder
Nummer:2004 nr. 4
Pagina:53-54

Stadswapen (Dijkje)

Auteur:A.H. van Dijk
Nummer:1982 nr. 1
Pagina:13

Standbeeld Michiel de Ruyter (Dijkje)

Auteur:A.H. van Dijk
Nummer:1982 nr. 4
Pagina:11

Standbeeld Michiel de Ruyter (Dijkje)

Auteur:A.H. van Dijk
Nummer:1989 nr. 3
Pagina:19

Standbeelden (Dijkje)

Auteur:A.H. van Dijk
Nummer:1986 nr. 4
Pagina:31

Stijve rokjes. Het Burgerweeshuis in Vlissingen (1)

Auteur:Paulina van Moolenbroek
Nummer:2020 nr. 2
Pagina:3-11

Telefoniste in oorlogstijd

Auteur:A.B.M.R. Polderman
Nummer:1994 Bevrijdingswete
Pagina:1-5

Van een draaikooi in Vissingen en stenen in Veere

Auteur:J.H. Midavaine
Nummer:1991 nr. 4
Pagina:4-5

Verdwijnend bezit uit een Stedelijk Museum

Auteur:bestuur
Nummer:1974 nr. 11
Pagina:11-12

Vesting- en verdedigingswerken Vlissingen (bijeenkomst)

Auteur:R. Rauwe
Nummer:1991 nr. 2
Pagina:2-3

Vet zwemmen. De Scheldebekerwedstrijd van 1939

Auteur:Piet Schop
Nummer:2019 nr. 3
Pagina:3-16

Vijf ooievaars vliegen over Vlissingen in 1576 (archiefvondsten)

Auteur:L.M. Hollestelle
Nummer:1995 nr. 1
Pagina:27

Vlaamse soldaten in het leger van Napoleon te Vlissingen

Auteur:
Nummer:1981 nr. 3
Pagina:28-31

Vliegtuigindustrie. De Scheldemus

Auteur:J.H. Midavaine
Nummer:1993 nr. 2
Pagina:20-26
Download:

Vlissingen (Dijkje)

Auteur:A.H. van Dijk
Nummer:1983 nr. 3
Pagina:25

Vlissingen aangeslagen. Bombardement 1942

Auteur:
Nummer:1978 nr. 4
Pagina:15-19

Vlissingen in beroering. De moord op het echtpaar Lauwereins in 1937

Auteur:G. van der Hoeven
Nummer:2002 nr. 2
Pagina:34-35

Vlissingen op oude prenten

Auteur:M.J. Daamen-van Houte
Nummer:1990 nr. 3
Pagina:6-8

Vlissingen, de geschiedenis van een haven

Auteur:Sj. Joustra
Nummer:1976 nr. 21
Pagina:2-6

Vlissingen, de geschiedenis van een haven (slot)

Auteur:Sj. Joustra
Nummer:1977 nr. 23
Pagina:9-18

Vlissingen, de geschiedenis van een haven II

Auteur:Sj. Joustra
Nummer:1976 nr. 22
Pagina:4-9

Vlissingen, veranderend gezicht (boekbespreking)

Auteur:P.W. Sijnke
Nummer:1984 nr. 2
Pagina:26-27

Vrijdompaal (Dijkje)

Auteur:A.H. van Dijk
Nummer:1977 nr. 1
Pagina:8

Vrijdompaal (Dijkje)

Auteur:A.H. van Dijk
Nummer:1991 nr. 3
Pagina:26-27

Water voor Vlissingen. Geschiedenis pompstation Biggekerke

Auteur:P. van Tuijl
Nummer:1997 nr. 3
Pagina:9-15
Download:

We love Vlissingen (Boekbespreking)

Auteur:Bert Gerestein
Nummer:2018 nr. 1
Pagina:36-37

Weg van de molen. Belevenissen van een Britse militair in Vlissingen, november 1944

Auteur:J. Tuynman
Nummer:2004 nr. 4
Pagina:33-36

Zaagmolens Vlissingen (De Wete weet het)

Auteur:
Nummer:1990 nr. 3
Pagina:9-10

Zagen met windkracht. Twee houtzaagmolens bij Vlissingen

Auteur:M. v.d. Broeke
Nummer:1997 nr. 2
Pagina:5-9

Zeven eeuwen Sint Jacobskerk (boekbespreking)

Auteur:R.J. Swiers
Nummer:1998 nr. 4
Pagina:30-31

Ziekenhuis Bethesda

Auteur:L. Stenhuis
Nummer:1976 nr. 20
Pagina:17-18

Zimmer frei, een uit de hand gelopen grap. Bunker Nolledijk

Auteur:W. Weber
Nummer:1993 nr. 1
Pagina:15-16

Zimmer frei. Bunker Nolledijk (Dijkje)

Auteur:A.H. van Dijk
Nummer:1992 nr. 4
Pagina:16Terug naar overzicht