Op website In tijdschriften De Wete
Heemkundige Kring Walcheren Heemkundige Kring Walcheren Heemkundige Kring Walcheren
Heemkundige Kring Walcheren Je komt 'een berg' te weten
Heemkundige Kring Walcheren 'Steengoede' artikelen over 't Walcherse heem
Heemkundige Kring Walcheren Om door een ringetje te halen

REGLEMENT TOEKENNING HKW-CULTUURFONDSPRIJS

De Heemkundige Kring Walcheren (HKW) stelt eenmaal per drie jaar uit zijn Cultuurfonds een prijs beschikbaar.

De prijs wordt uitgeloofd ter beloning van activiteiten die het Walchers cultuurgoed ten goede komen; die activiteiten kunnen incidenteel of structureel zijn.

De prijs is bedoeld voor die persoon, groep van personen, of instelling, die zich in de niet-professionele sfeer in de aan de prijsuitreiking voorafgaande periode heeft ingezet voor het behoud en/of de uitbreiding en/of de verspreiding van de kennis en/of de bewustwording van het Walchers cultuurgoed.

De prijs zal bestaan uit een geldbedrag en een publicatie in het kwartaaltijdschrift van de HKW, De Wete.

De prijs zal worden toegekend door een deskundige jury, bestaande uit drie personen, maar kan echter pas worden uitgereikt als er minimaal vijf inzendingen zijn ontvangen die aan bovengenoemde criteria voldoen en als zodanig te beoordelen zijn.

Indien de jury van oordeel is, dat de inzendingen in een bepaalde periode onvoldoende kwaliteit hebben, kan zij besluiten de prijs niet toe te kennen.

Tegen een beslissing van de jury is geen beroep mogelijk.

De prijs zal telkenmale worden uitgereikt tijdens de algemene jaarvergadering van de HKW (in de maand april).

Namen, adressen, enz. van kandidaten voor de prijs kunnen tot acht weken voor de algemene ledenvergadering door leden en niet-leden van de HKW bij het secretariaat worden ingeleverd en dienen vergezeld te gaan van een duidelijke motivering door de indiener(s) van ten hoogste een bladzijde van het formaat A-4.

De namen van de kandidaten, behoudens die van de winnaar, zullen niet worden gepubliceerd.

Instelling fonds goedgekeurd tijdens de HKW-jaarvergadering van woensdag 21 april 1999; tekst reglement goedgekeurd tijdens de HKW-jaarvergadering van woensdag 19 april 2000.

Tekst reglement aangepast en goedgekeurd tijdens de HKW-jaarvergadering van woensdag 24 april 2024.

04/2024